Draaiboek milieu-incidenten

In het Draaiboek Milieu-incidenten werd vastgelegd hoe het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie reageert op milieu-incidenten. De procedures in het draaiboek hebben als doel zo snel mogelijk de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige personele en materiële middelen in te zetten en te coördineren.

Een milieu-incident is elke acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu en de natuur en al dan niet de gezondheid van (vele) personen in ernstige mate bedreigt of schaadt en die de inzet van één dienst of de gecoördineerde inzet van meerdere diensten van het beleidsdomein vereist om de dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.

Dit draaiboek is er op gericht is om de coördinatie te regelen tussen de verschillende entiteiten van het beleidsdomein. Daarnaast regelt het eveneens de respons van het beleidsdomein bij crisissen waarbij: (1) verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid betrokken zijn, of (2) verschillende gewesten of landen betrokken zijn, of (3) de federale rampenplanning in werking is gezet.

Het draaiboek bestaat uit 2 delen:

  • deel 1 is het basisdraaiboek en bevat de beschrijving van de procedures voor alarmering en coördinatie. Dit gedeelte is ‘open’ en dus publiek toegankelijk.
    pdf bestandDraaiboek milieu-incidenten (359 kB)
  • deel 2 bevat gedetailleerde gegevens en is alleen toegankelijk voor wie rechtstreeks betrokken is bij de werking van het draaiboek.