DOV werkt mee aan erkenningsprocedure authentieke gegevensbronnen

  • 2 oktober 2018

DOV werkt via de bodemkaart mee aan de erkenningsprocedure authentieke gegevensbronnen.

Authentieke gegevensbronnen zorgen voor een betere dienstverlening omdat informatie slechts eenmaal wordt ingewonnen en door velen gebruikt kan worden. Een klassiek voorbeeld is het Rijksregister, dat heel wat gegevens van personen bevat. Net omdat authentieke bronnen zo waardevol zijn, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer ze dat statuut kunnen krijgen. Het Stuurorgaan legde die voorwaarden vast in een erkenningsprocedure, die nu zal afgetoetst worden aan de hand van een aantal pilootprojecten, waaronder dus DOV.

Andere pilootprojecten zijn:  Gebouwenregister (Informatie Vlaanderen), Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA – VMM), Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS – VMM), Logiesregister (Toerisme Vlaanderen) en de Mandatendatabank (ABB).

De definitieve goedkeuring van de procedure staat gepland in november 2018.