Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MOS | contact | milieueducatie.lne.be
  MOS-scholen  
     
  MOS-team  
     
  MOS-aanbod  
     
  MOS-extra  
     
U bent hier: www.lne.be Doelgroepen Onderwijs MOS Onderwijsniveau Secundair MOS-thema's Afval & materialen Inhoud themabundel

Inhoud themabundel

"Afvalpreventie en duurzame materialen"

Teksten uit deze MOS-publicatie mogen enkel overgenomen worden met duidelijke bronvermelding.
Je kan de volledige publicatie downloaden (icon-pdf 9,2 MB) of een hoofdstuk.

INHOUDSTABEL (icon-pdf 113 kB)

 

icon-pdf 0,5 MB  nr.01 Aan de slag

icon-pdf 0,7 MB  nr.02 Hoe gebruik je het themapakket?

2.1. Zes stappen

2.2. Doelgroepen : schoenmaker, blijf bij je leest ... of toch niet

2.3. Eindtermen : wat bereik je?

2.4. Technische en beroepscholen : specifieke aanpak?

2.5. Ondersteuning

2.6. Een taak voor iedereen

icon-pdf 2,4 MB  nr.03 Sensibilisatie

3.1. Doelstellingen en afbakening

3.2. Basisinformatie over afval en duurzame materialen

 • 3.2.1. De afvalberg
 • 3.2.2. Wie weet alles over afval?
 • 3.2.3. Een berg van bergjes : papier en karton, PMD, GFT, Glas, KGA, bouw- en sloopafval, restafval
 • 3.2.4. De ladder van Lansink
 • 3.2.5. Kies voor duurzaam : FSC-keurmerk, milieukeur voor papier, Milieukoopwijzer, STIP-berekeningsmodel
 • 3.2.6. Afval : wat zegt de wet?

3.3. Sensibilisatie...voor en door de MOS-werkgroep

3.4. Sensibilisatie...voor en door leerlingen en leerkrachten

 • 3.4.1. Wat willen we bereiken?
 • 3.4.2. Iedereen doet mee
 • 3.4.3. Sensibilisatie in de eerste graad
  1. Mijn eigen afvalbergje
  2. Zakken leeg
  3. Op weg met glas en blik
  4. Kijk, afval
  5. Afvalquiz
  6. Wat bereik je?
 • 3.4.4. Sensibilisatie in de tweede graad
  1. Zicht op afval
  2. Ook hier groeit de afvalberg
  3. Tien vragen voor thuis
  4. Wat bereik je?
 • 3.4.5. Sensibilisatie in de derde graad
  1. Afvalquiz
  2. Hoe lang duurt het leven van ... glas versus blik?
  3. Het grote "wie was er eerst"-spel
  4. Communicatieplan
  5. Afvalfestival
  6. Wat beriek je?

3.5. Sensibilisatie...voor en door de directie 

3.6. Sensibilisatie...voor en door het onderhouds- en technisch personeel 

icon-pdf 0,6 MB  nr.04 Inventarisatie milieusituatie en opsporing milieuknelpunten 

4.1. Doelstelling en afbakening

4.2. Registeren en interpreteren

 • 4.2.1. Vragenlijst afval en duurzame materialen
 • 4.2.2. het OVAM-meetinstrument

4.3. Inventarisatie...voor en door de MOS-werkgroep

 • 4.3.1. De instrumenten leren kennen
 • 4.3.2. Verstandig meten
 • 4.3.3. Uniform registreren

4.4. Inventarisatie...voor en door leerlingen en leerkrachten

 • 4.4.1. De afvalstromen in kaart brengen
 • 4.4.2. Meten = milieuwinst en educatieve winst
 • 4.4.3. Inventarisatie in de eerste graad
  1. De afvaldetectives
  2. Zwerfvuilroute
  3. Hoe duurzaam is het lesmateriaal
  4. Wat beriek je?
 • 4.4.4. Inventarisatie in de tweede graad
  1. Blik in de afvalbakken
  2. Het afval op de weegschaal
  3. De afvalfiche
  4. Wat beriek je?
 • 4.4.5. Inventarisatie in de derde graad
  1. Creatief met meetinstrumenten?
  2. het financiële aspect
  3. Hoe (ver)werkt het?
  4. Wat beriek je?

4.5. Inventarisatie...voor en door de directie

4.6. Inventarisatie...voor en door het onderhouds- en technisch personeel 

icon-pdf 3,1 MB  nr.05 Bepalen van maatregelen

5.1. Doelstelling en afbakening

5.2. Preventie, hergebruik en inzamelen voor recyclage

 • 5.2.1. Preventie
 • 5.2.2. Hergebruik
 • 5.2.3. Inzamelen voor recyclage

5.3. Welke maatregelen zijn mogelijk?

 • 5.3.1. Preventie en hergebruik
 • 5.3.2. Afvalinzameling
 • 5.3.3. Zwerfvuil

5.4. Bepalen van maatregelen...voor en door de MOS-werkgroep

5.5. Bepalen van maatregelen...voor en door de leerlingen en leerkrachten

 • 5.5.1. Preventie en hergebruik (voor elke graad)
  1. Eerste stap : afval voorkomen
  2. Tweede stap : anders omgaan met materialen

5.6. Bepalen van maatregelen...voor en door de directie

 • 5.6.1. Preventie en hergebruik : aankoopbeleid
 • 5.6.2. Afval inzamelen voor recyclage
 • 5.6.3. Zwerfvuil

5.7. Bepalen van maatregelen...voor en door onderhoudfs- en technisch personeel  

icon-pdf 0,9 MB  nr.06 Invoeren van de gekozen maatregelen

6.1. Doelstelling en afbakening

6.2. De ladder van Lnasink toepassen

6.3. Invoeren van maatregelen...voor en door de MOS-werkgroep

6.4. Invoeren van maatregelen...voor en door leerlingen en leerkrachten

 • 6.4.1. Veilig en milieuvriendelijk
 • 6.4.2. Invoeren van maatregelen in eerste en tweede graad
 • 6.4.3. Invoeren van maatregelen in de derde graad

6.5. Invoeren van maatregelen...voor en door de directie

6.6. Invoeren van maatregelen...voor en door het onderhouds- en technisch personeel 

icon-pdf 0,5 MB  nr.07 Tussentijds meten en registeren

7.1. Doelstelling en afbakening

7.2. Tussentijds meten...voor en door de MOS-werkgroep

7.3. Tussentijds meten...voor en door leerlingen en leerkrachten

 • 7.3.1. Regelmatig meten
 • 7.3.2. Interpreteer de metingen
 • 7.3.3. Communiceer de resulaten
 • 7.3.4. Wat bereik je?

7.4. Tussentijds meten...voor en door de directie

7.5. Tussentijds meten...voor en door het onderhouds- en technisch personeel 

icon-pdf 0,4 MB  nr.08 Beoordeling en terugkoppeling

 

COLOFON (icon-pdf 96 kB)

so-bundel afval/materialen

twee afvalenquêtes
      Enquêtes

Surf naar ....

ovam - scholen

vlaco - composteren

kringloopwinkels

milieukoopwijzer : materialen

nme-inventaris

 

 

afb150px