Doe mee met het MOS klimaattraject secundair onderwijs

De gevolgen van de klimaatopwarming worden met de dag duidelijker. Wereldwijd spannen landen zich in om de klimaatopwarming te beperken. Ook MOS doet inspanningen!

MOS gaat voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050 en stimuleert scholen om hun CO2 met de ganse schoolgemeenschap te reduceren. MOS biedt via de klimaattrajecten ondersteuning op maat van de school. Doorheen deze tweejarige trajecten zetten we leerlingen en leerkrachten aan tot duurzaam denken en handelen. MOS geeft een educatief antwoord om via de leerkrachten, de leerlingen te vormen tot bewuste burgers, met een hart voor onze planeet. 

Wil je leerlingen prikkelen met boeiende onderzoeksvragen? Of wil jij de kappers in spe duurzaam leren werken? Wil jij de vaklui van morgen opleiden in duurzaam bouwen? Misschien zijn er op jouw school wel jonge reporters die het  willen opnemen voor het klimaat?

Stap in het MOS-klimaattraject en zet je leerlingen aan tot actie tegen klimaatopwarming. Je zal verbaasd zijn hoeveel invalshoeken er in de verschillende vakgebieden zijn. 

Doelstellingen

  • Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.

  • Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren.

  • De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.

Ondersteuning door MOS

Een MOS-begeleider ondersteunt je tijdens het klimaattraject. Hij of zij komt een paar keer langs op school om o.a. het klimaattraject voor te stellen, het gekozen thema te verdiepen en het plan uit te werken.

Op verschillende evenementen en netwerksessies kan je ook nog leren van andere scholen.

Eindtermen

Het traject speelt in op de vernieuwing binnen het onderwijs en je werkt aan heel wat eindtermen en VOETen. 

Tijdspad

Een klimaattraject duurt twee jaar. Hieronder ontdek je de volledige planning met o.a. de netwerkmomenten.

 

Wil jij meedoen met het klimaattraject?

Ben jij,  je collega's en de directie overtuigd om in een klimaattraject te stappen? 

Contacteer dan je provinciale MOS-begeleider of meld je direct aan voor het MOS-klimaattraject.