Doe mee en word Eco-School

Wat is Eco-schools?

Eco-schools is het internationaal keurmerk voor duurzame scholen.

 • een internationaal programma van de FEE (Foundation for Environmental Education)
 • stimuleert scholen om leerlingen op een aangename manier te betrekken in de duurzaamheidswerking op school
 • stimuleert scholen om leerlingen in staat te stellen om tot verandering naar een duurzame samenleving te komen door actiegericht leren
 • biedt een stappenplan volgens zeven succesfactoren van Eco-Schools
 • houdt rekening met de eigen mogelijkheden van elke school
 • brengt scholen in een samenwerkingsverband
 • schuift internationale gemeenschappelijke thema's naar voor
 • biedt erkentelijkheid van succes in de vorm van de 'Groene Vlag' als kwaliteitslabel

Is mijn MOS-school klaar om een Eco-school te worden?

 • Je bent al een MOS-school met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties, dan kan je verder groeien naar een Eco-school. Een Eco-school is een volwaardige MOS-ambassadeur. Je tilt hierdoor de hele schoolwerking naar een hoger niveau.
 • Denk je er aan om je kandidaat te stellen?  Evalueer zeker eerst je school om te zien of jullie er klaar voor zijn.

Eco-School in de praktijk

Een MOS-begeleider ondersteunt je tijdens het proces. Het traject om Eco-school te worden duurt twee schooljaren en bestaat uit volgende stappen:

 • stap 1 : inschrijven
 • stap 2 : vorming
 • stap 3 : 7 succesfactoren van de FEE omzetten in de praktijk aan de hand van procesbegeleiding
 • stap 4 : tussentijdse procesevaluatie na 1 jaar
 • stap 5 : profilering als MOS-ambassadeur
 • stap 6 : jurering
 • stap 7 : viermoment: uitreiking Groene Vlag 

Tijdspad

Schooljaar 1

 • stel je kandidaat tussen 1 september en 31 oktober2017
 • je volgt een verplichte vorming over het Eco-school traject
 • je gaat aan de slag met de Eco-school-sleutel
 • je stelt een actieplan op met SMART-doelen, je kan focussen op bepaalde thema's
 • je voert een nulmeting uit om de beginsituatie van je gekozen werkthema in kaart te brengen
 • tussentijdse procesevaluatie na 1 jaar

Schooljaar 2

Je voert je gekozen acties verder uit en je werkt verder met de Eco-school-sleutel

 • je voert een eindmeting en eindevaluatie uit om je milieu- en educatieve winst te bepalen

 • je profileert je school als MOS-ambassadeur aan de hand van een filmpje of een digitale fotoreportage

 • jurering:

  • na 2 jaar aan de hand van een jureringsbezoek op school (als je school voor een eerste keer de Groene Vlag wil behalen)

  • via een portfolio (als je school eerder al een Groene Vlag behaalde)

 • de groene vlaggen worden uitgereikt tijdens een viermoment in het daaropvolgende schooljaar

De Groene Vlag behouden

Na de uitreiking mag je school voor twee jaar de Groene Vlag uithangen, hoort je school tot het select groepje van Eco-Schools en kan de school communiceren met het internationale Eco-Schools-logo. In die tijd wordt er van de school wel verwacht dat ze deze Groene Vlag waardig blijft door continu te werken aan verbetering. Je kan  Eco-school blijven door onmiddelijk na ontvangst van de Groene Vlag je opnieuw kandidaat te  stellen. 

Hoe worden wij Eco-School en behalen we de Groene Vlag?

Ben je klaar om dit engagement aan te gaan? Schrijf je dan in vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2017.

 

 

MOS-ambassadeurs: Eco-schools met een Groene Vlag

Contacteer ons
Team MOS
02 553 80 72