Dikketruiendag houdt het koel

  • 16 februari 2017

Met de slogan ‘Hou het poolijs koel’ organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op vrijdag 17 februari 2017 voor de dertiende maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren in heel Vlaanderen acties uit die de CO2-uitstoot verminderen (www.dikketruiendag.be). Bedoeling is om de CO2-uitstoot structureel te verminderen. Het Departement LNE gaf vandaag het startschot van Dikketruiendag 2017 in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.

Het Departement LNE van de Vlaamse overheid organiseerde Dikketruiendag voor de eerste keer in 2005 naar aanleiding van het Kyotoprotocol dat toen in werking trad. Voor de dertiende maal brengen we nu de klimaatproblematiek onder de aandacht. In het kader van het thema van Dikketruiendag 2017 ‘Hou het poolijs koel’ gaf polair wetenschapper aan de K.U.Leuven Jan Lenaerts toelichting bij zijn onderzoek op Antarctica. “De Antarctische ijskap bevat zoveel ijs, dat de zeespiegel bijna 60 meter zou stijgen als het ijs allemaal smelt. Zo een vaart loopt het nu nog niet, want Antarctica wordt beschermd door zogenaamde ijsplaten, honderden meters dikke plakken drijvend ijs aan de rand van Antarctica die verhinderen dat het ijs op het continent zomaar in de oceaan verdwijnt. Samen met andere wetenschappers onderzocht ik hoe stabiel die ijsplaten zijn, en hoe hun toekomst eruit ziet wanneer het ook op Antarctica warmer wordt. We zagen hoe snel die ijsplaten kunnen smelten, en hoe gevoelig ze zijn voor klimaatsverandering. Als wij niet snel ingrijpen, zou tegen 2100 de zeespiegel dan al meer dan één meter stijgen, en tientallen meters in de eeuwen erna. Maar bij sterke interventie zouden de ijsplaten het wel overleven:  het is daarom van groot belang de klimaatopwarming te stoppen.”

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Het Vlaams klimaatbeleid bestaat uit twee grote luiken nl. mitigatie en adaptatie. We nemen maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen bv. door isoleren te stimuleren, maar ook het gebruik van de fiets voor korte afstanden aan te moedigen of het nuttigen van lokaal en seizoensgebonden voedsel. Adaptiemaatregelen moeten ons weerbaar maken tegen temperatuurstijging, droge zomers, natte winters en de stijging van de zeespiegel. Zo beschermen we ons tegen wateroverlast door de aanleg van dijken, van gecontroleerde overstromingsgebieden en van wachtbekkens.”  

Op Dikketruiendag vrijdag 17 februari brengt minister Schauvliege om 8u30 een bezoek aan Natuurschool Berkenboom De Ritsheuvel in Puivelde - Belsele.

Meer informatie
Contacteer ons
Brigitte Borgmans
Woordvoerder
02 553 62 68
0473 73 28 30