Dierenshow, -tentoonstelling

Er is inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving voor dierenshows of dierententoonstellingen. De algemene dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  is echter altijd van kracht.

De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn.  

Vraag na bij de Provinciale Controle eenheid van het FAVV naar de reglementering inzake diergezondheid.

Aandachtspunten

  • er mogen geen honden of katten worden verkocht
  • de dieren mogen geen verboden ingreep hebben ondergaan tenzij de ingreep om diergeneeskundige reden noodzakelijk was en gestaafd kan worden met de nodige bewijsstukken

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn