Debatcafés

Om de stem van de studenten te horen binnen het brede debat dat Ecocampus voerde in de aanloop naar het symposium op 19 april 2012, hebben we de interactieve methodiek ‘Debatcafé’ uitgewerkt. Via de methodiek van het ‘worldcafé’ worden verschillende vragen in kleine groepen (4 à 5 personen) besproken. Bij elke nieuwe vraag wordt er gewisseld van gesprekspartners om tot verdieping en kruisbestuiving te komen.

Het debatcafé is ook na het symposium nog steeds een waardevol instrument om het thema duurzame ontwikkeling aan te snijden. Ecocampus blijft het instrument daarom aanbieden in twee formats:

  • studentendebatcafés
  • docentendebatcafés
     

Studentendebatcafés

Studentendebatcafés kan je zelf organiseren binnen een vakcontext of onder studenten. De deelnemers worden actief uitgedaagd om in dialoog te gaan over (een aspect van) duurzame ontwikkeling en na te denken over hun engagementen als toekomstige professional en burger binnen een maatschappij in transitie.

Docentendebatcafés

Docentendebatcafés richten zich naar het academisch personeel van een instelling. Deze informele momenten worden georganiseerd om het debat te stimuleren, goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en te brainstormen over stappen voor de verdere integratie van duurzame ontwikkeling in de organisatie en lespraktijk.

  • Ecocampus verfijnt momenteel de methodiek met proefcafés. De methodiek zal online beschikbaar gemaakt worden wanneer ze op punt staat.
  • Vragen? Mail ons via ecocampus@lne.be
Contacteer ons
Team Ecocampus