De groene vlag van Eco-Schools

Wat is Eco-Schools?

Eco-Schools is het internationaal keurmerk voor duurzame scholen.

 • een internationaal programma van de FEE (Foundation for Environmental Education)
 • stimuleert scholen om leerlingen op een aangename manier te betrekken in de duurzaamheidswerking op school.
 • stimuleert scholen om leerlingen in staat te stellen om tot verandering naar een duurzame samenleven te komen door actiegericht leren.
 • biedt een stappenplan volgens zeven succesfactoren van Eco-Schools
 • houdt rekening met de eigen mogelijkheden van elke school
 • brengt scholen in een samenwerkingsverband
 • schuift internationale gemeenschappelijke thema's naar voor
 • biedt erkentelijkheid van succes in de vorm van de 'Groene Vlag' als kwaliteitslabel

Hoe haal ik de Groene Vlag en word ik een Eco-School?

Je kan je hier inschrijven van 1 september tot en met 31 oktober.

Is mijn school klaar om een Eco-School te worden?

 • Denk je er aan om je kandidaat te stellen? We ontwikkelden een test om in te schatten of je er klaar voor bent

Eco-School in de praktijk

Eco-school sleutel

Om de jury de kans te geven zich degelijk voor te bereiden op een jurering en voor jezelf als leidraad ter voorbereiding van een jurering vul je doorheen de twee schooljaren de Eco-Schools-Sleutel in.

Tijdpad

Eco-school worden duurt twee schooljaren:

Schooljaar 1

 • Stel je kandidaat tussen 1 september en 31 oktober.
 • Stel milieu- en educatieve doelstellingen op voor de volgende twee schooljaren.
 • Stel een planning op voor het eerste schooljaar.
 • Scholen die reeds eerder een Groene Vlag behaalde houden rekening met de aanbevelingen van de jury.
 • Werk volgens je planning de milieu- en educatieve doelstellingen uit aan de hand van de 7 succesfactoren van Eco-Schools.
 • Vul regelmatig je Eco-Schools-Sleutel verder aan, het opent de deur naar een nieuwe Groene Vlag.
 • Contacteer je MOS-begeleider voor ondersteuning.

Schooljaar 2

 • Laat je MOS-begeleider vóór 1 november weten op wijze je geëvalueerd wil worden, hetzij door middel van een schoolbezoek, het indienen van een portfolio of een voorstelling bij de jury.
 • Stel een planning op voor het tweede schooljaar.
 • Werk volgens je planning de milieu- en educatieve doelstellingen uit aan de hand van de 7 succesfactoren van Eco-Schools.
 • Vul regelmatig je Eco-Schools-sleutel verder aan, het opent de deur naar een nieuwe Groene Vlag.
 • Contacteer je MOS-begeleider voor ondersteuning.
 • Stuur je Eco-Schools-Sleutel twee weken voor je jurering naar je MOS-begeleider.
 • Koos je voor een schoolbezoek, dan stel je vóór 1 november een aantal data voor aan je MOS-begeleider waarop de Eco-Schools jury in april of mei kan langskomen.
 • Koos je voor het indienen van een portfolio, dan bezorg je die vóór 15 mei aan je MOS-begeleider.
 • Koos je voor een voorstelling aan de Eco-Schools-jury, dan laat je MOS-begeleider weten waar en wanneer. Deze jurering vindt begin juni plaats.

Wijzen van jurering

Een jury beslist of je Eco-School wordt of niet. De jury bestaat uit een MOS-begeleider, een MOS-coördinator en een externe evaluator. Uiterlijk twee weken na jurering, word je op de hoogte gebracht van de beslissing

Om de jury te overtuigen kan je kiezen voor

 • een schoolbezoek (In  overleg met de gewestelijke MOS-coördinator wordt een datum in april of mei bepaald-
 • de opmaak van een portfolio
 • een voorstelling geven aan een jury in je eigen provincie of Brussel (voor de Brusselse scholen). Met een presentatie stel je de MOS-werking voor aan een jury.  Datum begin juni.

De uitreiking

Na een positieve evaluatie wordt een delegatie van je school uitgenodigd bij het begin van het schooljaar om in Brussel de Groene Vlag van Eco-schools in ontvangst te nemen.

De Groene Vlag behouden

Na de uitreiking mag je school voor twee jaar de Groene Vlag uithangen, hoort je school tot het select groepje van Eco-Schools en kan de school communiceren met het internationale Eco-Schools-logo. In die tijd wordt er van de school wel verwacht dat ze deze Groene Vlag waardig blijft door continue te werken aan verbetering.Je kan constant Groene Vlag-school blijven door onmiddelijk na ontvangst van de Groene Vlag opnieuw te kandideren. Na twee jaar wordt de school opnieuw door een externe auditor beoordeeld om te kijken of er voortgang is geboekt en/of eerdere resultaten zijn geborgd.

 

 

Groene vlag scholen in Vlaanderen en Brussel

Contacteer ons
Team MOS
02 553 80 72