De financiële enveloppe

In de financiële enveloppe per gemeente worden de afzonderlijke subsidiebedragen voor Basis, Onderscheiding, Projecten en MiNa-werkers weergegeven. Deze bedragen zijn afhankelijk van de oppervlakte van de gemeente en het aantal inwoners op 1 januari 2007 (volgens de verdeelsleutel uit de contracttekst).

Zowel MiNa-werkers als de particuliere subsidies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en groendaken vallen buiten de projectenveloppe. Hiervoor was een apart budget voorzien.

Enveloppes per jaar:

Contacteer ons
Team Lokale Overheden