DALY op het spel

Inhoud

In de educatieve programma's wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en de leergebiedgebonden en leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het lager onderwijs.
In die context wordt het creatief denken, het leren zien van de samenhang en het omgaan met emoties gestimuleerd. Bovenstaande vaardigheden zijn sleutelbegrippen in educatie voor duurzame ontwikkeling die als een rode draad terug te vinden is in de programma’s. Het gaat immers niet om een nieuw vak maar om het aanbrengen van bredere denkwijzen.

Er wordt gestart met een elektronische test over dagelijkse gewoontes. Via een fotospel gaan de leerlingen op zoek naar milieu- en gezondheidsproblemen de wereld rond. Met vragenfiches worden ze door de expo ‘De wereld van DALY’ geloodst en maken ze een duurzame creatie. Tijdens een estafetteloop ondervinden ze de kwetsbaarheid van de aarde.

Doelgroep

  • 3e graad basis

Programma

  • Informatie verzamelen
  • Meningen formuleren
  • Op zoek gaan naar methodes om gezonde keuzes te maken voor de aarde en haar bewoners
  • Verbanden zien tussen leefomgeving en gezondheid

Praktisch

  • Duur: 2 u30
  • Periode: het hele jaar (binnenactiviteit en eindspel buiten)
  • Prijs: begeleiding met gids = € 2 per leerling
  • Een groep bestaat uit maximaal 24 leerlingen

Download hier:

pdf bestandDALY op het spel 10-12 jaar - handleiding (301 kB)

Meer info en reserveren
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Grimminge
België
Expo