Contractdierenarts

Een contractdierenarts is een erkende dierenarts die met de beheerder van een pension, asiel, kwekerij of handelszaak een contract heeft afgesloten met welgedefinieerde taken.

Taken

 • Regelmatige controle van het welzijn, de gezondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de dieren.
 • Opmaken van een bezoekrapport met de bevindingen
 • Melden van vastgestelde niet-conformiteiten aan de dienst Dierenwelzijn bv. wanneer de inrichting de contractdierenarts niet vraagt voor de controlebezoeken, wanneer de aanbevelingen niet worden opgevolgd, wanneer ernstige problemen worden vastgesteld
 • Bij inrichtingen met honden en katten: identificatie, registratie en vaccinatie.
 • Kweker-handelaars moeten aangekochte pups eerst minstens 5 dagen in quarantaine plaatsen. Pas na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts mogen de dieren worden verkocht.
 • In asielen mag enkel de contractdierenarts euthanasie uitvoeren

Gespecialiseerde operaties of sterilisaties mogen ook door een andere dierenarts gebeuren.

Bezoekrapport

In het bezoekrapport noteert de contractdierenarts volgende gegevens:

 • de datum van het controlebezoek en een handtekening
 • de waarnemingen en opmerkingen
 • eventuele aanbevelingen.

Deze rapporten worden minstens 2 jaar in de inrichting bewaard en moeten altijd beschikbaar zijn voor de dienst Inspectie.  

Frequentie van bezoeken

De verantwoordelijke van de erkende inrichting moet de contractdierenarts vragen met een minimum van volgende frequentie.

Inrichting Frequentie
Hobbykweker 1x/trimester
Professionele kweker 1x/maand
Kweker-handelaar 1x/maand
Asiel zonder honden/katten 1x/trimester
Asiel met honden / katten 1x/maand
Pension met max. 20 plaatsen voor honden/katten 1x/trimester
Pension met meer dan 20 plaatsen voor honden/katten 1x/maand
Handelszaak 1x/trimester
Handelszaak met uitsluitend vissen 1x/jaar

De dienst Dierenwelzijn kan een hogere frequentie van bezoeken opleggen.

Verandering of verbreking van het contract

Bij wijziging van de vervangende dierenarts wordt een nieuw contract opgesteld.

Bij verbreking van het contract wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Volgende documenten worden binnen de 8 dagen na de sluiting van het nieuw contract naar de dienst Inspectie gestuurd:

 • kopie van de brief waarmee het contract wordt verbroken
 • bewijs van aangetekende zending
 • contract met de nieuwe contractdierenarts

Het lopende contract blijft gelden tot aan de ondertekening van een nieuw contract en ten hoogste dertig dagen na de verbreking.

Wetgeving

pdf bestandKB van 27.04.2007 houdende erkenningsvoorwaarden.pdf (275 kB)

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn