Contact

Algemene contactinfo
Departement Omgeving
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België
02 553 80 11
02 553 80 05
Pers
Brigitte Borgmans
Woordvoerder
02 553 62 68
0473 73 28 30
Waar kan je terecht met milieuklachten zoals geluidshinder, geurhinder,...?

Heb je een milieuklacht, probeer dan eerst met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, neem je best contact op met de milieudienst van de gemeente.

Onze organisatie en haar afdelingen.
Heb je een klacht over onze werking?

Contacteer best eerst de betrokken dienst. Helpt die je niet verder, dan kan je terecht bij de klachtenmanager van het departement of bij of de Vlaamse ombudsdienst.