CAS-nummer en de indicatieve lijst hoofdactiviteiten

Chemische stoffen: CAS-nummer

Het CAS-nummer is een éénduidig getal voor iedere bekende chemische stof.

Indicatieve lijst hoofdactiviteiten

De indicatieve lijst van hoofdactiviteiten,  is gebaseerd op de NACE-code. Dit is een cijfercode die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten. Dit is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten.

Je kan drie activiteiten opgeven. Voor de eerste activiteit moet je de indicatieve lijst van hoofdactviteiten gebruiken. De activiteiten welke gerangschikt zijn volgens NACE-BEL-code uitgave 2008 (met bijhorende omschrijving).. Vul de code en de omschrijving in. De twee resterende activiteiten kan je vrij invullen (als dit relevant is).