Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home LNE | Home Stook Slim | Contact | Over deze campagne
  Stook Slim  
     
U bent hier: www.lne.be Campagnes Stook slim Stook Slim Binnen stoken: 12 tips

Binnen stoken: 12 tips

Pas de kachel of allesbrander aan de ruimte die hij moet verwarmen

Hoe hard je ook stookt, een kachel of allesbrander met een te klein vermogen zal nooit voldoende warmte produceren om de gewenste temperatuur te bereiken. Omgekeerd moet je bij een kachel of allesbrander met een te groot vermogen al heel snel de luchttoevoer sterk beperken om het niet té warm te krijgen. Bij gebrek aan zuurstof brandt het hout dan minder fel. De temperatuur zakt, maar de verbranding verloopt niet langer optimaal, zodat de rook meer ongezonde stof en bevat en een onaangename geur verspreidt. Kun je de luchttoevoer zelden of nooit zo goed als volledig openzetten zonder dat het in huis meteen bloedheet wordt, dan is het vermogen van je kachel of allesbrander duidelijk veel te groot. Je doet er dan goed aan om uit te kijken naar een andere kachel of allesbrander. Vraag advies aan een verkoper die van wanten weet en je oude kachel eventueel wil overnemen. Een kachel of allesbrander met het juiste vermogen zal bovendien veel minder brandstof verbruiken.

Zorg voor een goede plaatsing van je schoorsteen

Vuur heeft zuurstof nodig. De schoorsteen trekt lucht uit je woning aan en voert verbrandingsgassen af. Dat lukt alleen met een schoorsteen die boven de nok van het dak en aanpalende gebouwen uitsteekt. Bovendien moet de diameter van het schoorsteenkanaal aan je kachel of allesbrander zijn aangepast. Anders trekt de schoorsteen slecht en vergroot het risico op een schoorsteenbrand. Meer info vind je bij de vragen over binnen stoken.

Zet de luchttoevoer van je kachel of allesbrander niet altijd volledig open

Zet de luchttoevoer volledig open wanneer je de kachel of allesbrander aanmaakt. Zodra het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. Als de kachel of allesbrander te veel zuurstof aanzuigt, brandt het hout te fel. Het krijgt niet de tijd om volledig te verbranden en de schoorsteen zuigt vonken aan. Maar ook als het vuur te weinig zuurstof krijgt, bevat de rook meer roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide.

Gebruik de as van je kachel of allesbrander niet als meststof in de moestuin

De as van je kachel of allesbrander maakt de groenten ongezond en vervuilt het grondwater. As van hout bevat altijd schadelijke stoffen, zoals dioxines. Planten halen die via hun wortels uit de bodem en slaan ze op. Laat de as van je kachel of allesbrander haard buiten in een afgesloten, onbrandbare container afkoelen en geef dit afval mee met het huisvuil.

Maak je kachel of allesbrander niet aan met krantenpapier

De rook is ongezond: het papier is bedrukt en de inkt brandt gewoon mee op. Geef je oud papier en karton mee met de selectieve huis-aan-huisophaling, zodat het kan worden gerecycleerd. Je steekt je kachel of allesbrander best aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes.

Leg bij het aanmaken van je kachel of allesbrander het meest brandbare materiaal bovenaan

Het lijkt onlogisch, maar het is niettemin de beste methode. Het duurt soms iets langer voor de kachel of allesbrander goed brandt, maar er komen bij het aansteken minder schadelijke stoffen vrij.  Dat komt doordat minder hout onvolledig verbrandt. In landen waar heel veel mensen hout stoken, zoals Zwitserland of Zweden, wordt deze techniek steeds meer toegepast

Verbrand niet alles in je allesbrander

"Allesbrander" is eigenlijk een slecht woord: in een allesbrander mag je niet alles verbranden. Maar terwijl een gewone houtkachel uitsluitend geschikt is om hout te verbranden, werkt een allesbrander ook met steenkool. Ben je niet van plan om steenkool te gebruiken, haal dan best geen allesbrander in huis. Een vergelijkbare houtkachel is niet alleen goedkoper, maar werkt ook beter.

Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen

Om het risico op een schoorsteenbrand uit te sluiten, zit er maar één ding op: laat je schoorsteen minstens één keer per jaar grondig vegen, bij voorkeur door een vakman. Voor individuele stooktoestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht. Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

  • een olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie)
  • een open haard
  • een boiler op gas die enkel water verwarmt...

Voor deze toestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht, hoewel een reinigingsbeurt toch nuttig kan zijn. Een regelmatig onderhoud zal immers mogelijke defecten voorkomen, lagere stookkosten opleveren en uiteraard ook zorgen voor minder milieuverontreiniging. U kan ook best uw huurcontract of brandverzekeringspolis nakijken. Het zou kunnen dat men daarin bepaalde verplichtingen in verband met een schouwreiniging heeft opgenomen. 
Heel veel mensen geloven dat aardappelschillen verbranden de schoorsteen proper houdt, maar onderzoek wees uit dat dit geen enkel effect heeft. Ook de speciale producten die hier en daar te koop zijn, werken helemaal niet of maar een heel klein beetje. Het is mogelijk dat het jaarlijks schoorsteenvegen toch verplicht is, nl. indien dit in het gemeentelijke politiereglement is opgenomen.

Verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel

Samengesteld hout bevat lijm en andere kunststoffen. De verbranding ervan veroorzaakt veel luchtverontreiniging en roetaanslag. Om geurhinder, gezondheidsproblemen en een schoorsteenbrand te voorkomen, mag je dit soort hout niet verbranden.

Laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer je het gebruikt

Hazelaar bijvoorbeeld levert één van de beste soorten brandhout op. Het moet natuurlijk wel goed droog zijn, net zoals alle andere soorten brandhout. Na twee jaar onder een afdak is dat zeker het geval.

Je twijfelt? Sla dan twee stronken tegen elkaar. Levert dat een doffe klank op, dan is het hout nog te vochtig. Een heldere klank bewijst dat het hout nagenoeg geen vocht meer bevat.

Twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je schoorsteen.

Als de rook uit je schoorsteen wit of vrijwel onzichtbaar is, ben je goed bezig. De rook bestaat dan immers vrijwel uitsluitend uit waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt dan afval of nat hout. Dat zie je niet alleen, je ruikt het ook!

Sluit nooit de luchttoevoer van je houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt

Door de luchttoevoer grotendeels af te sluiten, ontstaan twee problemen:

  • de schoorsteen trekt minder goed
  • de rook bevat meer ongezonde stoffen.

Het vuur krijgt dan te weinig zuurstof en verstikt. De verbranding is onvolledig en er ontstaat CO of koolmonoxide.

In 2014 maakte CO in ons land nog 841 slachtoffers. Voor 22 mensen kwam alle hulp te laat.

Inverde-cursus verwarmen met hout

Meer info over de Inverde-dagcursus "verwarmen met hout" kan u vinden op deze link

Inverde biedt ook een infoavond aan, meer info hierover op deze link

top