Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home LNE | Home Speelgroen | Links | Milieueducatie | Contact
  Over speelgroen  
     
U bent hier: www.lne.be Campagnes Speelgroen Speelgroen: wat je mag verwachten

Speelgroen: wat je mag verwachten

Een handleiding die methodieken aanreikt om de betrokkenheid van leden, leiding ploeg, ouders en gemeente te vergroten. Ook bevat de handleiding methodieken om alle betrokkenen mee te laten nadenken over een groener en avontuurlijker terrein.

De ontwerpers zijn studenten Tuin- en Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel of van de Hogeschool Gent. Zij zullen, in overleg met hun docenten, ook ter plaatse een kijkje komen nemen en de bestaande toestand in kaart brengen.

Op basis van de voorstellen uit de idee├źndag en de analyse van de bestaande toestand, maken de ontwerpers een eerste voorontwerp van het speelterrein. Dit voorstel wordt voorgesteld en besproken. Bijsturing is dus mogelijk. In overleg komt uiteindelijk een definitief ontwerp voor jullie terrein tot stand. Dit ontwerp, samen met een beplantingsplan, krijgen jullie volledig gratis aangeboden door de financiering van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Voor de realisatie van het speelgroen project, stelt het Agentschap voor Natuur en Bos maximum 10.000 € subsidie per project ter beschikking. Dit bedrag op basis van de raming en de facturen van de uitgevoerde werken.

Deze subsidie kan je aanwenden voor inrichtingswerken, aankoop plantgoed en natuurlijke materialen, enz… Niet voor verhardings-of betegelingswerken.

De afsluiter van het hele proces wordt een feestelijk evenement waarop de bomen en struiken effectief worden aangeplant. Op deze plantdag kunnen bv. leden, buurtbewoners, ouders … een handje helpen. In de handleiding vind je heel wat tips voor een ludieke inkleding van de dag en voor het beheer en onderhoud achteraf.

De aangeplante bomen komen tevens op de teller van de ‘1 miljoen bomen’-campagne, een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.