Bodembeleid

Doelstellingen en indicatoren rond bodembeleid

Doelstellingen
 • het aantal gesaneerde gronden neemt toe
 • in 2014 is de erosiebeleidsindicator voor de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen verdubbeld t.o.v. 2008
 • meer erosiegevoelige landbouwpercelen hebben een permanente bedekking met landbouwgewassen of natuurlijke vegetatie

(Bron: Beleidsnota - m.b.t. erosie)

Hieronder vind je de 3 indicatoren
Bodemsaneringsproject

Gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten waarvan de sanering minstens is gestart (d.w.z. een bodemsaneringsproject is conform verklaard)

grafiek bodemsanering

 • doel: 40% in 2015 en 100% in 2036
 • trend: gunstig tot zeer gunstige evolutie
 • doelbereik: 100% in 2015
 • status: 42% in 2015
 • xlsx bestandcijfers bodemsanering (11 kB)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: OVAM
Bedekking met landbouwgewassen

van de in de perceelregistratie opgenomen landbouwpercelen, met een zeer hoge of hoge potentiële erosiegevoeligheid, hebben een permanente bedekking met landbouwgewassen of natuurlijke vegetatie

grafiek permanente bedekking landbouwgewas

Erosiebestrijdingsmaatregelen

Erosiebeleidsindicator voor de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen

grafiek erosiebestrijdingsmaatregelen

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)