Blootstelling aan luchtverontreiniging

Doelstellingen en indicatoren rond luchtverontreiniging

Doelstellingen
  • de bevolking wordt niet meer blootgesteld aan een overschrijding van de geldende Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit
  • het Europese percentage van de bevolking dat wordt blootgesteld aan een overschrijding van de Europese streefwaarden voor ozon daalt

(Bron: EU-richtlijnen Lucht, VLAREM)

Hieronder vind je de 4 indicatoren
PM10

% van de Vlaamse bevolking dat gedurende meer dan 35 dagen blootgesteld is aan daggemiddelde PM10-concentraties van meer dan 50 µg/m³

grafiek leefkwaliteit lucht blootstelling PM10

NO2

% van de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen van de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/ m³ NO2

Blootstelling NO2

Gegevens PM2.5

% van de Vlaamse bevolking blootgesteld aan overschrijding van de jaargemiddelde concentratie van 25 µg/m³ PM2.5

grafiek leefkwaliteit lucht Blootstelling Vlaamse bevolking PM2.5

EU-streefwaarden ozon

% van de Vlaamse bevolking dat is blootgesteld aan meer dan 25 dagen met overschrijding van de EU-streefwaarde voor ozon (8-uurgemiddelde concentraties groter dan 120 µg/m³) - gemiddeld over drie jaar

grafiek % van de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen van de EU-streefwaarde voor ozon

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)