Biotoopstudie grasland

Inhoud

Deze biotoopstudie met als centraal thema 'biodiversiteit' is een vervolgmodule op de biotoopstudie 'bos'. De leerlingen onderzoeken in kleine groepjes vier verschillende types grasland in de tuin van De Helix.

Doelgroep

 • 1ste graad secundair onderwijs - 2de jaar

Programma

 • Intro met een fotoreeks 'graslanden' 
 • Bemonstering in 4 proefvlakken om de soortenrijkdom te bepalen 
 • Meten van abiotische factoren
 • Herkennen van kruidachtige planten met de zoekkaart 'planten van speelterreinen'
 • Observatie van de invloed van de mens
 • Zoeken naar tips en concrete acties om de biodiversiteit in de omgeving te behouden of te vergroten

Praktisch

 • Duur: 2u30
 • Periode: half maart tot eind oktober
 • Prijs: begeleiding door de leerkracht = gratis / begeleiding met gids = € 2 per leerling
 • Een groep bestaat uit maximaal 24 leerlingen
 • Meebrengen: laarzen, potlood

Indien u het programma zelf begeleidt, kunt u de handleiding en de werkbladen ter voorbereiding downloaden.
Het materiaal zal klaar staan in De Helix op de datum door u gereserveerd.

Download hier:

 

Meer info en reserveren
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Grimminge
België
Onderzoek grasland