Biodiversiteit

Doelstellingen en indicatoren rond biodiversiteit

Doelstellingen
 • in 2020 is voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70% van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren
 • in 2015 is de toestand van bedreigde en beschermde soortengroepen verbeterd
 • in 2015 is meer kwaliteitsvolle natuur onder effectief natuurbeheer gerealiseerd

(Bron: EU-Habitatrichtlijn, EU-strategie biodiversiteit, Pact 2020)

Hieronder vind je de 6 indicatoren
Broedvogelindex

grafiek biodiversiteit broedvogelindex.png

 • doel: +10% in 2015 t.o.v. 2007-2008
 • trend: /
 • doelbereik: neen in 2015
 • status: de trends van broedvogels, gebonden aan bos- en landbouwgebieden, vertonen eerder een achteruitgang in de periode 2007-2015. De vogels uit diverse leefgebieden (generalisten) namen aanvankelijk in aantal toe, maar kenden nadien een terugval tot op het niveau van 2007
 • xlsx bestandcijfers broedvogelindex (11 kB)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Overwinterende watervogelindex

grafiek biodiversiteit watervogelindex

Boswijzer
 • doel: Toename (2020) t.o.v. nulmeting
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • status: 185.686 ha in 2013
  • Laatste aanpassing: december 2015
  • Bron: ANB
Vlinderindex

grafiek biodiversiteit vlinderindex

 • doel: +10% in 2015 t.o.v. 2004
 • trend: geen significante trend
 • doelbereik: 0% in 2015
 • status: -35% in 2015
 • xlsx bestandcijfers vlinderindex (11 kB)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Effectief natuurbeheer

Evolutie van de oppervlakte onder effectief natuurbeheer.

grafiek biodiversiteit effectief natuurbeheer

VEN

Totale oppervlakte VEN afgebakend

grafiek oppervlakte VEN

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)