Bijenspel HiveLife: bij-zaak wordt hoofdzaak

14/04/2016 - Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil met het nieuwe interactieve bijenspel HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen informeren over de bijenproblematiek en hen vooral aanzetten om in het dagelijkse leven een bij-zonder mooie leefomgeving te creëren. Leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas uit Diksmuide maakten vandaag in De Nachtegaal in De Panne kennis met de nieuwe app. Het bijenspel past in de Week van de Bij die het Departement LNE van 30 mei tot 5 juni 2016 opnieuw organiseert.

Bestuivers en de honingbij in het bijzonder, vormen een belangrijk element in de biodiversiteit. Maar vooral het gebrek aan voedsel, goede nestgelegenheid en chemische verontreiniging verlagen drastisch de overlevingskansen van bijen, hommels, zweefvliegen en alle andere dieren die direct afhankelijk zijn van de natuur. Het spel HiveLife suggereert goede inzichten en concreet haalbare aanpassingen in ons dagelijks leven zodat iedereen positief kan bijdragen tot de oplossing. Ook wordt nader kennis gemaakt met enkele diertjes die symbool staan voor alle andere insecten. De bij treedt dus op als mascotte voor alle andere soorten. Met puzzels, kwisvraagjes, bloementapijt, nectarspel enz. leren geïnteresseerden al spelend alles over ons milieu door de ogen van de bijen.

Sinds 2014 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie jaarlijks de ‘Week van de Bij’ om de aandacht te vestigen op de uiterst belangrijke rol van bijen als bestuiver van landbouwgewassen en fruitteelten. Die aandacht is hard nodig want de bijensterfte van vooral de honingbij neemt alarmerende vormen aan. Het beoogde doel is om mensen met eenvoudige middelen aan te zetten tot verandering in hun gedrag en zo ons leefmilieu te verbeteren. In je tuin kan je bijvoorbeeld zorgen voor een gevarieerd bloemenmengsel, bomen, struiken of vaste planten die een uitgebreid nectar- en stuifmeelaanbod hebben. Door juiste keuzes te maken, is het voor iedereen veel gemakkelijker om te overleven in een gezonde wereld. Op de website www.weekvandebij.be staan voor gemeentebesturen goede praktijkvoorbeelden over een bijenvriendelijk groenbeheer. Er is een ontleenbare infozuil en voor scholen zijn er educatieve pakketten.

De app HiveLife is vanaf vandaag op tablets gratis te downloaden in Google Play Store en vanaf 20 april ook in de App Store.

Persinfo:
Brigitte Borgmans, 
Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30
Brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be