Beleid: luchtverontreiniging

Beschrijving van het milieuprobleem

Heel wat menselijke activiteiten (zoals industrie, verkeer, verwarming van gebouwen, andere verbrandingsprocessen, op- en overslagactiviteiten, gebruik van oplosmiddelen, ….) zorgen voor uitstoot van stoffen naar de lucht. Deze stoffen hebben elk een ander effect hebben op het milieu, de gezondheid van mens en dier en de toestand van materialen.

Luchtverontreiniging: indicatoren en doelstellingen

Doelstellingen en indicatoren rond luchtverontreiniging uit mina 4

Maatregelen en beleid in Vlaanderen

Het beleid rond luchtverontreiniging in Vlaanderen kadert hoofdzakelijk in het internationale beleid. Bekijk de belangrijkste Vlaamse maatregelen.

Internationaal en Europees beleid

Overzicht van het belangrijkste internationale en Europees beleid rond luchtverontreiniging: LRTAP, thematische strategie luchtverontreiniging,...