Beleid: geluidshinder

Stiltegebieden

Wat zijn stiltegebieden en waar vind ik ze?

Milieubeleidsplan

Meer over het thema kwaliteitsvolle leefomgeving in het milieubeleidsplan.

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek SLO-4 (2018)

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.

Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen.

Milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS

Met MKROS worden milieuklachten online geregistreerd en opgevolgd. MKROS (en de data) staat ter beschikking van gemeentelijke diensten maar ook provincies, lokale politiediensten, milieu- en gezondheidsinspectiediensten en gewestelijke beleidsvoorbereidende of –evaluerende diensten.