Opvolging doelstellingen MINA 4

Het Milieubeleidsplan 2011-2015 bevat een aantal plandoelstellingen. Ze zijn bedoeld om tijdens de planperiode een aantal beleidseffecten te realiseren en zijn ingedeeld volgens onderstaande schakels in de milieuverstoringsketen.

Om ze op te volgen, gebruiken we indicatoren die concrete en meetbare doelen bepalen. We geven hier een overzicht per doelstellingencluster:

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)