Controle, onderhoud en buitengebruikstelling stookolietanks

Controle, onderhoud en buitengebruikstelling van een stookolietank moet steeds gebeuren door een erkend stookolietechnicus.

Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?

De manier om een stookolietank definitief buiten gebruik te stellen, is afhankelijk van het volume van de tank.

Hoe vaak moet een particuliere stookolietank na ingebruikname gecontroleerd worden?

Inhoud minder dan 5000 kg Inhoud meer dan 5000 kg Inhoud minder dan 5000 kg

Ik koop een huis met een stookolietank. Hoe weet ik of de stookolietank in orde is? Wat moet ik doen als dat niet het geval is?

De exploitant (in de meeste gevallen de verkoper) van een stookolietank dient ervoor te zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud...

Is controle van de particuliere stookolietank verplicht?

Controle van de particuliere stookolietank (of mazouttank) is wettelijk verplicht.

Is de huurder of de eigenaar verantwoordelijk voor de keuring en controle van de particuliere stookolietank?

In principe dragen huurder en eigenaar elk een deel van de verantwoordelijkheden. Het huurcontract kan eventueel andere bepalingen bevatten.

Moet een stookolietank voordat ze in gebruik genomen wordt, gecontroleerd worden?

Na de installatie maar voor de tank in gebruik genomen wordt, moet ze gecontroleerd worden.

Wat betekent een groene, oranje of een rode merkplaat ('dop') na een controle op mijn stookolietank?

De kleur van de dop toont of je stookolietank al dan niet aan de wetgeving voldoet.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op stookolietanks?

Het toezicht op het naleven van de wetgeving gebeurt door: de gemeentelijke toezichthouders de toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen

Wie moet de stookolietank controleren?

Het hangt ervan af of het om een particuliere of andere stookolietank gaat.

Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn:

Wanneer heb je een erkende professional nodig?
De verwarmingswegwijzer

Beantwoord de vragen en ontdek zelf wat je moet doen om in orde te zijn met je stookinstallatie, stookolietank...