Vlaams klimaatbeleidsplan

Mitigatie en adaptatie

Vlaanderen zet in op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering. Daarbij staat mitigatie voor het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgas­uitstoot, en adaptatie voor de aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.

Vlaams Adaptatieplan

Adaptatie heeft tot doel de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering over de verschillende sectoren heen te verhogen door het nemen van specifieke maatregelen en het inbouwen van een klimaatreflex.

Ondersteuning lokale overheden

De Vlaamse overheid ondersteunt en stimuleert het lokale klimaatbeleid op verschillende manieren.