Green Deals

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

Projectaanvraag Green Deal

Hoe moet je een projectaanvraag Green Deal indienen?

greendeal hoofdlabel
Operationele structuur Green Deal

De Green Deal is een nieuw instrument dat meestal een complexe problematiek behandelt, vaak samen met vele andere partijen. Om alle beleidsdomeinen van de overheid goed te doen samenwerken zetten we een aantal ondersteunende structuren op. We werken met een loket, een werkgroep, een facilitator en een stuurgroep per green deal.