Groene economie

Een groene economie ?

Een groene economie, waarbij ecologie en economie elkaar versterken, is nodig om op termijn ons huidig niveau van welvaart en welzijn te behouden en tegelijk het natuurlijk kapitaal te beschermen. Door slim in te zetten op de synergiën tussen economie en ecologie streven we naast milieudoelstellingen ook andere doelstellingen, bv. economische doelstellingen na.

Onze economie draagt bij aan het creëren van welvaart (invullen materiële behoeften) en welzijn (omvat zowel welvaart als onze immateriële behoeften). Uit verschillende statistieken, zoals de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) en de Better Life-index van OESO, blijkt dat de groei van welvaart de laatste jaren stagneert en dat het welzijn zelfs afneemt.

Een mogelijke oorzaak is dat economie en welvaart in hoge mate afhankelijk zijn van het natuurlijk kapitaal, zowel voor de levering van grondstoffen, ruimte en andere hulpbronnen als voor ecosysteemdiensten, zoals het capteren van emissies. Ons welzijn hangt ook sterk af van ecosysteemdiensten zoals recreatie, rust en groen, die het natuurlijk kapitaal kan leveren. Ons welzijn kan zelfs sterk achteruitgaan door gezondheidsproblemen gelinkt aan een achteruitgang van onze natuurlijke omgeving. Onze economie heeft er dus alle belang bij om het natuurlijk kapitaal in stand te houden.

Internationaal en Europees beleid

Zowel op internationaal als op Europees en Vlaams niveau staat de vergroening van de economie op de beleidsagenda. UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, lanceerde in 2008 het Green Economy Initiative. Verder was ‘groene economie’ één van de twee thema’s op de Rio+20 Conferentie van de Verenigde Naties in 2012. Ook de Europese Commissie wil via haar Europa 2020-strategie, de roadmap voor een hulpbronnenefficiënt Europa en het nieuwe actieplan voor een circulaire economie klimaatverandering tegengaan en werkgelegenheid, economische groei, investeringen en sociale rechtvaardigheid bevorderen.

Indicatoren

In het kader van haar Green Growth Strategy heeft de OESO een uitgebreide indicatorenset opgezet om de vergroening van de economie te kunnen opvolgen.  Met deze set wordt tweejaarlijks de status voor Vlaanderen berekend. Het uitgebreide rapport en alle data zijn te vinden op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Lees ook het artikel dat we daarover gepubliceerd hebben in De Gids:pdf bestandGroene economie - februari 2017.pdf (132 kB)

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)
Green Deal

Een Green Deal of Groene Economie Convenant (GEC) is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.