Beleid en regelgeving

Vlaams Milieubeleidsplan

Door een aanpassing van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid is de verplichting opgeheven om een vijfjaarlijks milieubeleidsplan (MINA-plan) en een jaarlijks milieujaarprogramma op te maken. De decreetswijziging kadert in het streven naar een meer efficiënte overheid.

Onderzoeksprogramma TWOL

Jaarlijks wordt door het Departement Omgeving het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu, kortweg TWOL, opgemaakt. Het TWOL-programma is een indicatief programma dat alle geplande onderzoeksprojecten voor het desbetreffende jaar bevat die zijn onderschreven door de Vlaamse minister van Leefmilieu.