Beleid en regelgeving

Vlaams Milieubeleidsplan

Het Milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat het Vlaamse Gewest, en ook door de provincies en gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang moet voeren.

Onderzoeksprogramma TWOL

Jaarlijks wordt door het Departement Omgeving het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu, kortweg TWOL, opgemaakt. Het TWOL-programma is een indicatief programma dat alle geplande onderzoeksprojecten voor het desbetreffende jaar bevat die zijn onderschreven door de Vlaamse minister van Leefmilieu.