Beleid en regelgeving

Vlaams Milieubeleidsplan

Door een aanpassing van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid is de verplichting opgeheven om een vijfjaarlijks milieubeleidsplan (MINA-plan) en een jaarlijks milieujaarprogramma op te maken. De decreetswijziging kadert in het streven naar een meer efficiënte overheid.

Departementaal Onderzoeksprogramma

Jaarlijks wordt door het departement Omgeving het Departementaal Onderzoeksprogramma opgemaakt (voorheen TWOL-programma genoemd). Het Departementaal Onderzoeksprogramma is een indicatief programma dat alle door het departement Omgeving geplande onderzoeksprojecten voor het desbetreffende jaar bevat.