Begeleiding op maat

Een team van MOS-begeleiders staat klaar om op vraag en op maat van de school het duurzaam denken en doen bij leerlingen en schoolteam een plaats te geven op school.

Het MOS-programma wil de vaardigheden van schoolteams aanscherpen rond vier uitgangspunten:

  • MOS werkt met en voor leerlingen.
  • MOS is teamwork.
  • MOS werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
  • MOS heeft een concreet resultaat voor ogen.

Elke MOS-school kan gedurende twee jaar 2 tot 8 MOS-contacten aanvragen op school.
Ook daarbuiten kunnen MOS-scholen altijd een beroep doen op de expertise van de MOS-begeleiders.