Bedrijven en biodiversiteit

Werk maken van bedrijven en biodiversiteit kan op verschillende manieren. Zo kan een bedrijf alleen al door duurzame keuzes te maken op het vlak van grondstoffen een impact hebben op biodiversiteit wereldwijd. Ook dichter bij huis kunnen eenvoudige maatregelen (herontwerp terreinen, aandacht voor streekeigen natuur, …) kansen bieden voor biodiversiteit. Dit levert voordelen op voor werkgevers, werknemers en de natuur.

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit
Scholenproject Bedrijven in het groen

Bedrijventerreinen vergroenen houdt meer in dan alleen een mooi ontwerp. Van bij de vooranalyse tot aan het beheer spelen verschillende belangen, moeilijkheden en opportuniteiten. In het educatief traject ‘Bedrijven in het groen’ buigen studenten van verschillende disciplines zich over deze uitdagingen.

Tips voor een groener bedrijf

Provincie Antwerpen verzamelde een aantal tips om je bedrijf te vergroenen. Ook het project 2BConnect verzamelde tips.

Via de biodiversiteitsscan BIODIVA krijgt je bedrijf een inzicht in de huidige stand van de aanwezige biodiversiteit, de direct te nemen acties en de mogelijke toekomstige verbeteringstrajecten.

2B Connect

2B Connect is een Interreg-project gecoördineerd door departement LNE en gedragen door 19 partners, actief in de grensregio tussen Vlaanderen en Nederland. 2B Connect vergroent terreinen, leidt adviseurs op, onderzoekt en verspreidt kennis en goede voorbeelden.

Gezocht!

  • bedrijven die een adviseur willen ontvangen
  • adviseurs die een opleing willen volgen
Green4Grey

Met het Life+ project Green4Grey wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners investeren in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek.

Contacteer ons
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
inspiratiegids 'Ecologisch groen op bedrijventerreinen'

Inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen 11 inspirerende bedrijven die een groene en meer natuurlijke werkomgeving belangrijk vinden. 10 tips & tricks van en voor de bedrijfswereld.

Download de gids via de website van Green4Grey

Ontleen gratis de reizende tentoonstelling
tentoonstelling Bedrijven en Biodiversiteit