Bedrijven

Green Deals

Een Green Deal of Groene Economie Convenant (GEC) is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

Voor ontginners

Certificaat van herkomst, optimaal ontginnen, ...

Info voor de dierenwelzijnsprofessional

Alles over dierenwelzijn voor de professional.

Bedrijven en biodiversiteit

Een bedrijf kan  door duurzame keuzes te maken op het vlak van grondstoffen een impact hebben op biodiversiteit wereldwijd. Ook dichter bij huis kunnen eenvoudige maatregelen (herontwerp terreinen, aandacht voor streekeigen natuur, …) kansen bieden voor biodiversiteit. Dit levert voordelen op voor werkgevers, werknemers en de natuur.