Asiel: erkenningsaanvraag

Wat is een asiel?

Een asiel is een inrichting die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren. Dieren die aan een asiel worden toevertrouwd zijn:

  • verloren gelopen
  • in beslag genomen
  • afgestaan door de eigenaars.

Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen (reptielen, roofdieren, primaten, fretten,…) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten.

Aanvraagprocedure voor een erkenning

Asielen moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is. Zodra de aanvraag volledig is, zal een controle ter plaatse worden uitgevoerd om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Na een goedgekeurde controle ontvang je een erkenningsnummer.

De toekenning van de erkenning kan 4 maanden duren.

Voorwaarden

Andere verplichtingen

Je moet je bij een Ondernemersloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ga na bij je gemeentebestuur welke vergunningen je nodig hebt, zoals stedenbouwkundig, milieu of inzake brandveiligheid.

Wetgeving

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn