Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Taken en bevoegdheden van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG)

De afdeling beheerst de beleidsproblematiek inzake klimaatwijziging, luchtverontreiniging, milieuhinder en de relatie tussen milieu en gezondheid in Vlaanderen op een doelmatige, deskundige en geïntegreerde wijze, en dit in samenwerking met alle relevante actoren.

Contacteer ons
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Koning Albert II – laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team lucht
Team Lucht
Koning Albert II – laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Dienst Klimaat
Dienst Klimaat
Koning Albert II – laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team Leefomgevingskwaliteit
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team Omgeving en Gezondheid
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België