Voorlopig eindrapport Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Dit voorlopige eindrapport kadert in het gecoördineerd nationaal rapport (Bel.13.1. )  van het Vlaamse Actieplan duurzaam pesticidengebruik (2012-2017) zoals het op 1 maart 2013 door de Vlaamse Regering werd aangenomen.

Contacteer ons
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid