Aanvraag MOS-pas voor bus en tram - provincie Antwerpen

Om de MOS-pas aan te vragen vul je het webformulier in en verzend je het minstens 10 dagen voor je reis.

pdf bestandHandleiding MOS bus-en trampas (191 kB)


De gegevens die je via dit formulier aan MOS bezorgt, worden alleen gebruikt om de voucher op te maken en ze aan u te bezorgen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet van 25 mei 2018 heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren of te verwijderen. Daartoe neem je contact op met MOS - Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel of mos@lne.vlaanderen.be

MOS-pas voor tram en bus