Aangifteformulier opleiding, bijscholing en examens

De datums van alle opleidingen, bijscholingen en examens moeten minstens één maand op voorhand online doorgegeven worden.

Gegevens opleidingscentrum
Noteer hier het erkenningsnummer van de opleidingsinstelling
Vink deze optie aan als je examens geeft voor een school in het secundair onderwijs waar uitsluitend studenten van deze school kunnen aan deelnemen.
Gegevens contactpersoon