Aangifte stookolietanks: nog nooit werken uitgevoerd

Je voerde nog nooit een controle, een onderhoud of een buitengebruikstelling van een stookolietank in het Vlaams Gewest uit.
Beantwoord onderstaande vragen om de aangifte te voltooien. Je behoudt je erkenningsnummer, zolang je slaagt voor de bijscholing en de bijhorende retributie betaalt. Je naam en erkenningsnummer zullen nog worden weergegeven op de erkenningenkaart en de overzichtslijsten, maar je contactgegevens niet. Als je beslist terug te werken als erkende technicus , moet je onze afdeling hiervan op de hoogte brengen.
Wij hebben je gegevens goed ontvangen als je na de aangifte een bevestigingsmail ontvangt.

Je gegevens

SV
Vul hier je persoonlijk erkenningsnummer in dat vermeld wordt in de brief die je van ons ontvangen heeft.