Aanbod voor verenigingen, jeugdwerk, gezinnen, bezoekers...

Educatieve tuin

Een wandeling door de educatieve tuin brengt je langs twee vijvers en een moeras, een kleinschalige waterzuivering met planten, een bijenstal met kijkkast, een bloemenweide, een kalkgrasland, een holle weg, een vertelhoek, een takkenwal en een boerentuin,...

Educatief materiaal

Aan de balie kan je een fietskaart, wandelkaarten, educatieve pakketten, spellen, zoekkaarten,  leidraden voor wandelingen en brochures verkrijgen.