Nieuws

Meer Vlaamse consumenten bekommerd om het milieu

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er veel minder consumenten die niet stilstaan bij hun ecologische voetafdruk. Het aantal consumenten dat zichzelf in staat acht om de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu, is dan weer significant gestegen. Dat blijkt uit een studie over milieuverantwoorde consumptie van het Departement Omgeving.

Milieuhandhavingsrapport 2017 beschikbaar

Het milieuhandhavingsrapport 2017 geeft een overzicht van de activiteiten van 2017 van de milieu-inspectie (afdeling Handhaving)

Europees actieplan voor minder couperen van varkens

Couperen is toegelaten om problemen met staartbijten bij varkens te vermijden, maar dit mag niet routinematig gebeuren en slechts nadat alle andere maatregelen om staartbijten te voorkomen, uitgeprobeerd werden. De Europese Commissie wil die veralgemeende overtreding van de Europese Richtlijn aanpakken en heeft nu een beoordelingsmethode voor het verrijkingsmateriaal opgesteld. Vanaf 1 september 2018 moet de varkenshouder de methode toepassen en de gegevens beschikbaar houden voor de inspectiediensten.