Nieuws

Europees actieplan voor minder couperen van varkens

Couperen is toegelaten om problemen met staartbijten bij varkens te vermijden, maar dit mag niet routinematig gebeuren en slechts nadat alle andere maatregelen om staartbijten te voorkomen, uitgeprobeerd werden. De Europese Commissie wil die veralgemeende overtreding van de Europese Richtlijn aanpakken en heeft nu een beoordelingsmethode voor het verrijkingsmateriaal opgesteld. Vanaf 1 september 2018 moet de varkenshouder de methode toepassen en de gegevens beschikbaar houden voor de inspectiediensten.

Verplichte keuring installaties airconditioning

Heb je een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, dan moet je dit goed laten afstellen en keuren door een erkende airco-energiedeskundige.

Oproep klimaatprojecten

Oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken.  De geselecteerde projecten kunnen samen rekenen op 12 miljoen euro.