Nieuws

Boor virtueel in de Vlaamse ondergrond

Met de app van de Virtuele Boring kan elke Vlaming voortaan op de smartphone zien wat er op elke plaats in Vlaanderen in de ondergrond zit, tot op vijf kilometer diepte

Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te beperken, hebben technologiefederatie Agoria en het Departement Omgeving een Green Deal over huishoudelijke houtverbranding afgesloten.

Uniek pad voor blinden en slechtzienden op de Kalmthoutse Heide

Zondag 21 oktober 2018 is op de Kalmthoutse Heide een speciaal aangelegd pad voor blinden en slechtzienden geopend. Het ‘blindenpad’ is een initiatief van Eddy Van Oers, zelf slechtziend en onthaalmedewerker in De Vroente.

Voortgangsrapport ‘Actieplan om luchtkwaliteit in agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren’

De meetresultaten van stikstofdioxide en fijn stof tonen dat de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone gestaag verbetert. Die evolutie staat in de tussentijdse rapportering van het actieplan.