Nieuws

Europese raadpleging over geluidsemissies van machines

Neem deel aan aan een Europese publieke raadpleging over geluidsemissies van machines voor gebruik buitenshuis.

Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

De krachten worden gebundeld om de natuur- en belevingswaarde van het Meerdaalwoud en het Heverleebos ten zuiden van Leuven een nieuwe boost te geven. Hiermee wordt tegen 2019 de laatste fase uitgevoerd van het Structuurplan Meerdaalwoud, waaraan in totaal 20 jaar zal gewerkt zijn.

Aanpassing subsidiereglement geluidsmeetapparatuur voor handhavers

Politiezones, provincie- en gemeentebesturen die tien jaar geleden een subsidie ontvingen voor de aankoop van een geluidstoestel voor de handhaving, kunnen nu opnieuw een subsidie aanvragen. De Vlaamse Regering keurde daarvoor onlangs een wijziging van de subsidiereglementering goed.