Informatie voor overheden, politie,..

Informatie voor lokale overheden, politie, ...

Voor bedrijven

Informatie voor bedrijven (oa. subsidies en premies)

Dierenwelzijn

Alles over dierenwelzijn.

Zoek een erkend technicus

Zoek een erkend technicus centrale verwarming, airco...

Nieuws
campagnebeeld bodemhelden

Mei 2017: maand van de bodemhelden!

Zoek en registreer bodemhelden tijdens de maand mei 2017. Scholen maken zo kans op een bodemheldenpakket met o.a. een terrariumbak voor bodemhelden. Andere deelnemers (gezinnen, verenigingen, …) maken kans op een bodemheldenspel.

Departementen LNE en Ruimte Vlaanderen worden samen Departement Omgeving

Op 1 april 2017 gingen de departementen “Leefmilieu, Natuur en Energie” en “Ruimte Vlaanderen” samen. De nieuwe organisatie kreeg de naam Departement Omgeving. De hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid zal een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren. Vanaf 1 april is het Departement Omgeving je enige aanspreekpunt voor alle omgevingsgerelateerde zaken.

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Uit de Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat de voedingssector op milieuvlak een positieve evolutie laat optekenen. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014 realiseerde de sector op alle onderzochte indicatoren duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Vooral de daling van het watergebruik met 14% is voor de sector van groot belang.