Nieuws
Observatietafel De Helix

Expo toont verbondenheid tussen mens en regio

Vanaf zondag 25 juni loopt in De Helix in Grimminge de Expo ‘Open kaart, regio onder de loep’. De regio die onder de loep genomen wordt, is een afgebakend gebied van vijf dorpen van Geraardsbergen rondom De Helix.

Cover roadmap voedselverlies

Voedselverlies in hele keten en bij consument moet verder omlaag

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goed. Ook het eerste monitoringsrapport met de nulmeting voedselverlies in 2015, stond op de agenda.

LNE verbetert mee de bodem in de grensregio: project leve(n)de bodem

Om de bodemkwaliteit in de grensregio te verbeteren werken verschillende partners waaronder het Departement LNE samen in een Interreg-project.