Nieuws

Handhavingsrapporten milieu en ruimtelijke ordening

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening

Projectoproep met subsidies: Water-Land-Schap

Het programma Water-Land-Schap wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders.

Campagnebeeld Dikketruiendag 2018

Persbericht: Dikketruiendag 2018: Van grijs naar frisgroen!

Op dinsdag 6 februari 2018 organiseert het Departement Omgeving Dikketruiendag met de slogan ‘Ruil grijs voor frisgroen’. Voor de veertiende keer brengen we het klimaatprobleem onder de aandacht en roepen we scholen, ondernemingen en overheden op om te werken aan een beter en leefbaar klimaat.