Informatie voor overheden, politie,..

Informatie voor lokale overheden, politie, ...

Voor bedrijven

Informatie voor bedrijven (oa. subsidies en premies)

Dierenwelzijn

Alles over dierenwelzijn.

Zoek een erkend technicus

Zoek een erkend technicus centrale verwarming, airco...

Nieuws

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Uit de Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat de voedingssector op milieuvlak een positieve evolutie laat optekenen. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014 realiseerde de sector op alle onderzochte indicatoren duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Vooral de daling van het watergebruik met 14% is voor de sector van groot belang.

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit boost geven

Samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. Deze Green Deal moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk doen stijgen.

De Vlaamse Milieu-inspectie controleerde vorig jaar 4.513 bedrijven

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.