Nieuws

Projectoproep Landbouw-Natuur: indienen voor 17 januari 2020

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan & die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Word je project geselecteerd, dan krijg je een subsidie.

Studiedag 10 jaar Milieuhandhavingsdecreet

Op 6 november 2019 organiseert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, in samenwerking met die Keure Opleidingen, een studiedag rond (bestuurlijke) handhaving.

Tien erosiebestrijdingsprojecten tegen modderoverlast in gemeenten

Tien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen € 787.000 subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee ondersteunt het Vlaams Departement Omgeving zowel infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

Verjaring niet-herbetekende gerechtelijke uitspraken

Sinds 2018 voert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving een screening uit van alle gerechtelijke uitspraken die dreigen te verjaren in stedenbouwdossiers waarin een herstelmaatregel werd opgelegd. Afhankelijk van het type uitspraak treedt de verjaring op 10 jaar na de uitspraak (strafrechtelijke procedure) of 10 jaar na de betekening van de uitspraak (burgerlijke procedure).