Nieuws

Verjaring niet-herbetekende gerechtelijke uitspraken

Sinds 2018 voert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving een screening uit van alle gerechtelijke uitspraken die dreigen te verjaren in stedenbouwdossiers waarin een herstelmaatregel werd opgelegd. Afhankelijk van het type uitspraak treedt de verjaring op 10 jaar na de uitspraak (strafrechtelijke procedure) of 10 jaar na de betekening van de uitspraak (burgerlijke procedure).

Atrium Lokale Mandatarissen oktober 2019

In oktober 2019 organiseren we in elke provincie een atrium over instrumenten voor het omgevingsbeleid. De atria zijn bedoeld voor lokale mandatarissen ruimtelijke ordening, milieu en klimaat.

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Wilt u een thuisbatterij plaatsen? Dan kunt u daar een premie voor krijgen.

Via nieuwe techniek beter beeld van werkelijke verkeersemissies

Om een zicht te krijgen op de reële uitstoot van voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens, voert het Departement Omgeving in de maand juni op verschillende plaatsen in Vlaanderen metingen uit met twee zeer geavanceerde toestellen die voor het eerst in België gebruikt worden.