Nieuws

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Wilt u een thuisbatterij plaatsen? Dan kunt u daar een premie voor krijgen.

Via nieuwe techniek beter beeld van werkelijke verkeersemissies

Om een zicht te krijgen op de reële uitstoot van voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens, voert het Departement Omgeving in de maand juni op verschillende plaatsen in Vlaanderen metingen uit met twee zeer geavanceerde toestellen die voor het eerst in België gebruikt worden.

Proces-verbaal voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet

De voorbije 10 jaar heeft de gewestelijke beboetingsentiteit van het Vlaams Departement Omgeving bijna 13.000 bestuurlijke boetes opgelegd voor milieuschendingen, goed voor een totaal bedrag van 13 miljoen euro.

Mobiscore: bereken hoe goed een woning gelegen is

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.