Nieuws

Publieke inspraak van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) moet bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale...

Handhavingsrapporten milieu en ruimtelijke ordening 2017

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening 2017

Ontwerp luchtbeleidsplan 2030

Je kan je opmerkingen op het ontwerpplan indienen tot en met 30 september.