Informatie voor overheden, politie,..

Informatie voor lokale overheden, politie, ...

Voor bedrijven

Informatie voor bedrijven (oa. subsidies en premies)

Dierenwelzijn

Alles over dierenwelzijn.

Zoek een erkend technicus

Zoek een erkend technicus centrale verwarming, airco...

Nieuws

Departementen LNE en Ruimte Vlaanderen worden samen Departement Omgeving

Op 1 april 2017 gaan de departementen “Leefmilieu, Natuur en Energie” en “Ruimte Vlaanderen” samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving. De hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid zal een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren.

Milieuhandhavingsrapport 2016 van de afdeling Milieu-inspectie gepubliceerd

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties.

Affiche Week Van De Bij 2017

Week van de Bij en Dominique Persoone in 2017 ‘Wild van bijen’

Van 28 mei tot 4 juni 2017 is er de vierde keer de Week van de Bij. Dit jaar onder het motto "Wild van hart, wild van bijen". Ook dit jaar is Dominique Persoone peter van de campagne.