Nieuws

Tuinmonitor Vlaanderen

Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij. In het project 'Tuinmonitor' (GARMON) gaat men op zoek naar ontbrekende ruimtelijke data over private tuinen in Vlaanderen.

zwerfvuil

1915 milieudossiers door parketten in 2017 naar Departement Omgeving gestuurd voor bestuurlijke beboeting

In 2017 werden er 5031 milieumisdrijven geregistreerd bij de parketten van het Vlaams Gewest. Van dit totale aantal stuurden de parketten 1915 dossiers door naar de administratie voor bestuurlijke beboeting.

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor...