Nieuws

Investeren in biodiversiteit betekent win-win voor bedrijf en omgeving: Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit ondertekend

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht.

Openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

Van 20 september tot en met 19 november 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

Europees project wil met adaptatiemaatregelen waterschaarste voorkomen

Deze maand gaat het Europees project PROWATER van start. Dit grensoverschrijdende Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen.

Eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen

Beveiligde oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel