Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen Regelgeving

Gecoördineerde teksten van milieuvergunningendecreet en VLAREM

Gecoördineerde teksten van het milieuvergunningendecreet bijgewerkt tot en met de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2014. Gecoördineerde teksten van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) bijgewerkt tot en met de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016.

Hier kan u de teksten raadplegen in volgende formaten: Word en PDF (sneller te downloaden en te doorzoeken). Grote Word-bestanden worden ook gezipt aangeboden.

Voorbehoud: Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden als gevolg van de coördinatie en eindredactie van de tekst. De enige rechtsgeldige versie is die zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Gelieve fouten en/of opmerkingen te melden op het volgende e-mail adres: milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be

Ter info: Telkens wordt op de eerste pagina een overzicht gegeven van alle wijzigingen.

Milieuvergunningendecreet (pdf)
Milieuvergunningendecreet (doc)

Titel I van het VLAREM (pdf)
Titel I van het VLAREM (doc)

Bijlage 1 titel I van het VLAREM in pdf (Indelingslijst)
Bijlage 1 titel I van het VLAREM in doc (Indelingslijst)

Bijlagen 2-2bis-2ter titel I van het VLAREM in pdf (Lozing gevaarlijke stoffen - watervoerende lagen - dieptecriteria)
Bijlagen 2-2bis-2ter titel I van het VLAREM in doc (Lozing gevaarlijke stoffen - watervoerende lagen - dieptecriteria)

Bijlagen 3A-3B-3C titel I van het VLAREM in doc (Modelformulieren en toelichtingsbijlagen melding en mededeling)

Bijlagen 4A-4B titel I van het VLAREM in doc (Formulier en toelichtingsbijlage milieuvergunningsaanvraag)

Bijlagen 5 tot 7 titel I van het VLAREM in pdf (Seveso)
Bijlagen 5 tot 7 titel I van het VLAREM in doc (Seveso)

Bijlagen 8-8bis-8ter-8quater titel I van het VLAREM in pdf (Bekendmaking aanvraag)
Bijlagen 8-8bis-8ter-8quater titel I van het VLAREM in doc (Bekendmaking aanvraag)

Bijlagen 9A-9B titel I van het VLAREM in pdf (Modellen van besluit)
Bijlagen 9A-9B titel I van het VLAREM in doc (Modellen van besluit)

Bijlagen 10-10bis-10ter-10quater titel I van het VLAREM in pdf (Bekendmaking beslissing)
Bijlagen 10-10bis-10ter-10quater titel I van het VLAREM in doc (Bekendmaking beslissing)

Bijlagen 11 tot 17 titel I van het VLAREM in pdf (GGO)
Bijlagen 11 tot 17 titel I van het VLAREM in doc (GGO)

Bijlage 18 titel I van het VLAREM in pdf
Bijlage 18 titel I van het VLAREM in doc

Titel II van het VLAREM in pdf
Titel II van het VLAREM in doc

Bijlagen titel II van het VLAREM in pdf
Bijlagen titel II van het VLAREM in doc

Titel III van het VLAREM in pdf
Titel III van het VLAREM in doc

U kan de teksten ook handig raadplegen (aan de hand van de inhoudsopgave) via de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie, waar u ook oudere versies en een Engelse vertaling kan vinden.

Rechtstreekse links naar de actuele teksten van de Navigator: Milieuvergunningendecreet - Titel I van het VLAREM m.i.v. bijlage 1 (indelingslijst) - Titel II van het VLAREM - bijlagen titel II van het VLAREM - Titel III van het VLAREM.