Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages  
     
  Wetgeving  
     
  Seveso-inrichtingen  
     
  Gevaarlijke stoffen  
     
  Veiligheidsrapportages  
     
  Onderzoek en Communicatie  
     
  Varia  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage in Vlaanderen

Met de thema-webstek "Veiligheidsrapportage in Vlaanderen"  wil de dienst Veiligheidsrapportering een zo ruim mogelijk publiek op een zo eenvoudig mogelijke wijze informeren over hoe Vlaanderen omgaat met de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, met de beheersing van de gevaren en de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, over de rol van de veiligheidsrapportage in de realisatie van de twee voorgaande doelstellingen, en over de rol die de dienst Veiligheidsrapportering daarin speelt. Centraal hierin staat de Europese Seveso II-richtlijn (wetgeving) en het veiligheidsrapport.

Met de Seveso II-richtlijn stelt de Europese Unie zich tot doel om in alle lidstaten een hoog beschermingsniveau met betrekking tot de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen te bereiken, en onophoudelijk naar verbetering te streven. Hiertoe legt de Seveso II-richtlijn zowel aan de Seveso-inrichtingen als aan de overheid verschillende verplichtingen op. Met het veiligheidsrapport moet een Seveso-inrichting aantonen dat het dit hoog beschermingsniveau haalt.

In dit thema-deel leest u hoe Vlaanderen deze verplichtingen invult.

Informatie over de organisatie, de taken en de medewerkers van de dienst Veiligheidsrapportering kan u terugvinden in het "Over onze organisatie"-deel van de webstek van het departement LNE.

Nieuwsberichten

(21/01/2014) Filmpjes over VEMIS
Tijdens zijn presentatie op het Forum Externe Veiligheid van 29/11/2013, toonde dhr. Dirk Roosendans van Total enkele filmpjes over VEMIS (Vapour Cloud Explosion Mitigation System. Deze filmpjes kunnen vanaf deze pagina bekeken worden. De filmpjes zijn eigendom van Total-VEMIS.

(05/12/2013) Forum Externe Veiligheid op 29/11/2013
Op vrijdag 29/11/2013 organiseerde de dienst Veiligheidsrapportage het Forum Externe Veiligheid voor Seveso-inrichtingen en VR-deskundigen. De dia-presentaties van dat forum zijn thans beschikbaar.

(26/04/2013) Veiligheidsnota - Infosessie: diavoorstelling
Op vrijdag 19/04/2013 organiseerde de dienst Veiligheidsrapportering een infosessie over de gewijzigde Richtlijn Veiligheidsnota. Deze richtlijn werd aangepast n.a.v. een decreetswijziging (zie nieuwsbericht hieronder). De diavoorstelling die tijdens de infosessie getoond werd, is thans beschikbaar. Lees meer ...
(26/04/2013) Veiligheidsnota - aanpassing Decreet Algemeen Milieubeleid
Op 15/04/2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 01/03/2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening. Hierin zijn enkele wijzigingen van het DABM opgenomen inzake het gebruik van een veiligheidsnota.
(27/03/2013) OVR-procedures
De dienst Veiligheidsrapportering paste een aantal OVR-procedures aan n.a.v. een nieuwe werkwijze rond het elektronisch versturen van aanmeldingen, omgevingsveiligheidsrapporten, veiligheidsnota's, Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapporten en kennisgevingen. Een overzicht van de aangepaste procedures vind je op de pagina OVR-procedures: Versiebeheer.

 


vr_figuur_1.png

vr_figuur_2.png

vr_figuur_3.png