Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages  
     
  Wetgeving  
     
  Seveso-inrichtingen  
     
  Gevaarlijke stoffen  
     
  Veiligheidsrapportages  
     
  Onderzoek en Communicatie  
     
  Varia  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage in Vlaanderen

Met de thema-webstek "Veiligheidsrapportage in Vlaanderen"  wil de dienst Veiligheidsrapportering een zo ruim mogelijk publiek op een zo eenvoudig mogelijke wijze informeren over hoe Vlaanderen omgaat met de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, met de beheersing van de gevaren en de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, over de rol van de veiligheidsrapportage in de realisatie van de twee voorgaande doelstellingen, en over de rol die de dienst Veiligheidsrapportering daarin speelt. Centraal hierin staat de Europese Seveso II-richtlijn (wetgeving) en het veiligheidsrapport.

Met de Seveso II-richtlijn stelt de Europese Unie zich tot doel om in alle lidstaten een hoog beschermingsniveau met betrekking tot de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen te bereiken, en onophoudelijk naar verbetering te streven. Hiertoe legt de Seveso II-richtlijn zowel aan de Seveso-inrichtingen als aan de overheid verschillende verplichtingen op. Met het veiligheidsrapport moet een Seveso-inrichting aantonen dat het dit hoog beschermingsniveau haalt.

In dit thema-deel leest u hoe Vlaanderen deze verplichtingen invult.

Informatie over de organisatie, de taken en de medewerkers van de dienst Veiligheidsrapportering kan u terugvinden in het "Over onze organisatie"-deel van de webstek van het departement LNE.

Nieuwsberichten

(18/01/2015) Internet-toepassing voor het bepalen van de Seveso-status
De dienst Veiligheidsrapportering heeft een internet-toepassing ontwikkeld die een inrichting toelaat om de Seveso-status te bepalen op basis van de aard en hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Zowel de Seveso II-richtlijn als de Seveso III-richtlijn zijn in de toepassing opgenomen. U kan het resultaat van de Seveso-statusbepaling steeds toevoegen aan uw omgevingsveiligheidsrapport, uw Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport, uw kennisgeving, ...

Lees meer over bepaling Seveso-status
(05/12/2014) Handboek Risicoberekeningen - Module Open opslagplaatsen
Er is een nieuwe versie van module M12 over de aanpak van open opslagplaatsen beschikbaar.
Lees meer...

 


vr_figuur_1.png

vr_figuur_2.png

vr_figuur_3.png