Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages  
     
  Handboek Risicoberekeningen  
     
  Wetgeving  
     
  Seveso-inrichtingen  
     
  Gevaarlijke stoffen  
     
  Veiligheidsrapportages  
     
  Onderzoek en Communicatie  
     
  Varia  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage in Vlaanderen

Met de thema-webstek "Veiligheidsrapportage in Vlaanderen"  wil de dienst Veiligheidsrapportering een zo ruim mogelijk publiek op een zo eenvoudig mogelijke wijze informeren over hoe Vlaanderen omgaat met de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, met de beheersing van de gevaren en de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, over de rol van de veiligheidsrapportage in de realisatie van de twee voorgaande doelstellingen, en over de rol die de dienst Veiligheidsrapportering daarin speelt. Centraal hierin staat de Europese Seveso II-richtlijn (wetgeving) en het veiligheidsrapport.

Met de Seveso II-richtlijn stelt de Europese Unie zich tot doel om in alle lidstaten een hoog beschermingsniveau met betrekking tot de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen te bereiken, en onophoudelijk naar verbetering te streven. Hiertoe legt de Seveso II-richtlijn zowel aan de Seveso-inrichtingen als aan de overheid verschillende verplichtingen op. Met het veiligheidsrapport moet een Seveso-inrichting aantonen dat het dit hoog beschermingsniveau haalt.

In dit thema-deel leest u hoe Vlaanderen deze verplichtingen invult.

Informatie over de organisatie, de taken en de medewerkers van de dienst Veiligheidsrapportering kan u terugvinden in het "Over onze organisatie"-deel van de webstek van het departement LNE.

Nieuwsberichten

(19/06/2015) Handboek Risicoberekeningen - Module 11: Magazijnen - aanpassing rekenblad
Een probleem met de weergave van de toxiciteitsprobitfuncties en de brutostructuurformule bij het afdrukken (printer) of opslaan (pdf-bestand) werd opgelost.
(02/06/2015) Aanpassingen webstek
Naar aanleiding van de nakende publicatie van het Samenwerkingsakkoord SWA3 (d.i. de omzetting van de Seveso III-richtlijn in Belgisch recht; diende te gebeuren uiterlijk 01/06/2015 maar is tot op heden nog niet gepubliceerd) is de webstek op een aantal plaatsen al aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: Van zodra het SWA3 van kracht wordt zal de Seveso II/SWA2-gerelateerde informatie (geleidelijk aan) verdwijnen.
(06/05/2015) Handboek Risicoberekeningen - Module 11: Magazijnen
Er is een nieuwe versie beschikbaar van module 11 over de aanpak van magazijnbrand in de kwantitatieve risicoanalyse. Deze module maakt deel uit van het (in volle ontwikkeling zijnde) Handboek Risicoberekeningen. Lees meer ...
ghs01
ghs02
ghs03
ghs04
ghs05
ghs06
ghs07
ghs08
ghs09