Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home milieuzorg | contact
  Milieuzorg  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuzorg in de Vlaamse overheid

Milieuzorg in de Vlaamse overheid

Communicatiemateriaal

Bestel affiches, stickers, cartoons, t-shirts,...

In de kijker

Vlaams actieplan overheidsopdrachten goedgekeurd

Op 29 januari keurde de Vlaamse Regering het Vlaams plan overheidsopdrachten goed voor de periode 2016-2020. Dit plan zorgt voor een meer strategisch en geco├Ârdineerd beleid voor overheidsopdrachten bij de Vlaamse overheid en bij uitbreiding voor Vlaanderen en vervangt de aparte actieplannen die o.a. bestonden rond duurzame overheidsopdrachten en innovatieve overheidsopdrachten.

Zowel duurzame als innovatieve overheidsopdrachten blijven klemtonen binnen het plan. De Vlaamse overheid wil haar voorbeeldrol verder opnemen door in haar aankoopbeleid voor innovatieve overheidsopdrachten te gaan en resoluut te kiezen voor oplossingen die de minste impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn.

Meer informatie over het actieplan: https://www.bestuurszaken.be/beleid-overheidsopdrachten

Meer informatie over duurzame overheidsopdrachten: https://www.bestuurszaken.be/duurzame-overheidsopdrachten