Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

 

Nieuws 


De presentaties van de studiedag 'Milieueffectrapportage : Actualisaties en nieuwe aspecten in m.e.r. van 15 april 2016 kan u hier downloaden.


Openbaar onderzoek van 5 april 2016 tot en met 4 mei 2016 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren'

Ruimte Vlaanderen organiseert een openbaar onderzoek in het kader van het GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’. Dit gebeurt op basis van artikel 9 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Publieke inspraak van 1 april 2016 tot en met 30 april 2016 over het plan-MER voor de aanleg van overstromings- en natuurgebieden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan – cluster Bornem

De cluster Bornem bestaat uit vier verschillende deelgebieden: Oudbroekpolder, Schellandpolder, Groot Schoor en Stort van het Buitenland, gelegen langs de Schelde op het grondgebied van de gemeente Bornem. De deelgebieden Oudbroekpolder en Schellandpolder worden als één geheel ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied, en de deelgebieden Groot Schoor en Stort van het Buitenland worden ontpolderd. De geplande werkzaamheden passen in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan en de Ontwikkelingsschets 2010. Ze geven uitvoering aan de beslissingen van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 en 28 april 2006.

lees meer


Publieke inspraak van 29 maart 2016 tot en met 27 mei 2016 over het plan-MER voor zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide te Bocholt  

Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering op basis van het eerder opgemaakte ontwerp van bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan (afgekort als BOD) Zand in Limburg besloten om een GRUP op te starten voor de aanduiding van bijkomende gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, meer bepaald Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide. Die beslissing moet beschouwd worden als een eerste aanzet tot het opstarten van een voorafname op  een planproces en niet als een definitieve keuze voor die locaties waarbij de andere locaties van het ontwerp-BOD worden uitgesloten.

Het plan-MER omvat de effectbeoordeling van de voorgenomen delfstofontginningen en van de nabestemming van de drie ontginningsgebieden Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide.

lees meer