Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 

Publieke inspraak van 24 augustus 2015 tot en met 22 oktober 2015 over het plan-MER voor het Brabantnet - Segmenten parking C en Strombeek-Koningslo

De Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn voor Vlaams-Brabant heeft voor het openbaar vervoer verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Uit de dertien voorgestelde tramlijnen zijn de volgende drie prioritaire tramverbindingen geselecteerd, die in een eerste fase zullen worden uitgevoerd:

-       de sneltram voor de verbinding Willebroek-Brussel;

-       de luchthaventram voor de verbinding Internationale Luchthaven van Zaventem-Brussel;

-       de ringtram voor de verbinding Jette-Internationale Luchthaven van Zaventem,.

Voor elk van die verbindingen en de verschillende alternatieven is een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld. Om die tramlijnen te kunnen realiseren moet voor (delen van) bepaalde tracés de ruimtelijke bestemming gewijzigd worden via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Voor twee segmenten worden nu bijkomende alternatieven onderzocht: een alternatief op de verbinding Boom-Brussel (wijziging segment parking C) en een alternatief op de verbinding Heizel-Internationale Luchthaven van Zaventem (wijziging segment Strombeek-Koningslo). Die segmenten worden bestudeerd in een nieuwe plan-milieueffectrapportage. De overige delen en alternatieven van de bovengenoemde verbindingen wijzigen niet en werden al in eerdere plan-MER’s bestudeerd.

lees meer


 

Publieke inspraak van 24 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 over het plan-MER voor het RUP Middenvijver in Antwerpen

Om de krachtlijnen van het masterplan Middenvijver te kunnen realiseren, wil de stad Antwerpen een plan-MER opmaken voor het RUP Middenvijver op de Linkeroever in Antwerpen.

Het masterplan Middenvijver beoogt de aanleg van een toegankelijk park, dat ook een geschikte inrichting zal vormen als festivalterrein, en van een stadscamping. Om organisatorische redenen en door veiligheidseisen zijn zowel voor het festivalterrein als voor de stadscamping een aantal kleinschalige, permanente constructies nodig. Op basis van de huidige bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ kan voor die constructies echter geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden. Met de opmaak van het RUP Middenvijver wil de stad Antwerpen het woonuitbreidingsgebied herbestemmen tot park- en recreatiegebied.

lees meer


Publieke inspraak van 14 augustus 2015 tot en met 12 september 2015 over de Plan-MER voor het PRUP Glastuinbouwgebied Melsele in Beveren

De provincie Oost-Vlaanderen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken waarbij in Melsele (Beveren) een gebied voor glastuinbouw afgebakend zal worden.

lees meer


Publieke inspraak van 22 juli 2015 tot en met 19 september 2015 over het GRUP voor de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven

De afdeling Gebieden en Projecten van Ruimte Vlaanderen start voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Leuven een nieuwe plan-milieueffectrapportage op. De eerste stap in die procedure is de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) heeft tot doel om binnen een afbakeningslijn zones aan te wijzen voor woongebieden, bedrijventerreinen, natuur- en groengebieden, gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut, stedelijke ontwikkeling en evenementen, stedelijke ontsluitingsinfrastructuur, recreatie en een doortrekkersterrein. De afbakening van het regionaalstedelijk gebied en de bepaalde bestemmingswijzigingen zullen juridisch worden vastgelegd in het GRUP. Het GRUP zal bestaan uit een afbakeningslijn en zal daarnaast deelplannen met beoogde bestemmingswijzigingen of –verfijningen kunnen omvatten. Het plangebied situeert zich in Leuven en omgeving, en overlapt (deels) met de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek en Herent

lees meer