Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 7 juli 2014 tot en met 5 augustus 2014 over het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) voor het project ‘Schilde Open Golf & Royal Antwerp Hockey Club’

Op de terreinen van de huidige boomkwekerij Torfheide in de gemeente Schilde willen de eigenaars een gecombineerd golf- en hockeyproject realiseren. De plannen omvatten de aanleg van een golfbaan met negen holes, oefenterreinen voor een golfschool met zes holes, 3,5 hockeyvelden en bijbehorende infrastructuur voor golf en hockey, waaronder een parking en een clubhuis. Vóór die plannen kunnen worden uitgevoerd, moeten de ruimtelijke bestemmingscategorieën van het gewestplan ter hoogte van het projectgebied aangepast worden. Daarvoor is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig.

lees meer


Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Publieke inspraak van 20 juni 2014 tot en met 18 augustus 2014 over het Plan-MER voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt

De provincie Limburg wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt. Het PRUP voorziet in een voorstel van afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en in een programma rond woonprojecten, bijkomende bedrijfsoppervlakte en mogelijke toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

lees meer


Op 9 mei 2014 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarmee ze het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Closing the Circle’ in de gemeente Houthalen-Helchteren voorlopig heeft vastgesteld.

Over dat ruimtelijk uitvoeringsplan en de inhoudsbepaling van het plan-MER loopt het openbaar onderzoek vanaf maandag 16 juni 2014 tot en met donderdag 14 augustus 2014. Alle documenten die ter inzage van het publiek worden gelegd kan u terugvinden door op deze link (http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/index.html) te klikken.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.


Coördinatie RUP's en plan-m.e.r.-screenings

Vanaf 1 mei 2014 worden de adviezen van de RUP's gecoördineerd door het secretariaat-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Dit geldt ook voor de adviesvragen aan de dienst veiligheidsrapportage. Gelieve alle adviesvragen vanaf 1 mei 2014 dan ook te richten aan het volgend adres :

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Secretariaat-generaal
Koning Albert II-laan 20 - bus 8
1000 Brussel

Collega Ingrid Sools heeft de dienst Milieueffectrapportagebeheer verlaten. Vanaf nu kan u de plan-m.e.r.-screeningsdossiers die digitaal ingediend worden bezorgen aan onze nieuwe collega Loubna  Laguenani loubna.laguenani.lne.vlaanderen.be.  Zij is ook te bereiken via het telefoonnummer 02/553 78 53.