Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 13 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 over het Plan-MER 2de golf en stadsrandbos in Knokke-Heist

Leisure Property Invest nv start voor dit plan met een nieuwe plan-MER-procedure. De procedure start met de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

lees meer


Publieke inspraak van 1 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 over het Plan-MER A13/E34 tussen de verkeersknooppunten Antwerpen-Oost en Ranst

Het Agentschap Wegen en verkeer start voor het plan A13/E34 tussen de verkeersknooppunten Antwerpen-Oost en Ranst een nieuwe plan-MER-procedure op. De procedure start met de terinzagelegging van de gebundelde kennisgeving/ontwerp-MER. In die gebundelde kennisgeving/ontwerp-MER vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderzoek naar de problematiek van de E313/E34 tussen de Antwerpse Ring en het knooppunt in Ranst (splitsing E313/E34). Door het heraanleggen van de E313 tussen de Antwerpse Ring en de splitsing E313/E34 komen er op het traject Wommelgem-Ranst mogelijk vijf rijstroken per richting in plaats van de huidige drie rijstroken en een bus- of spitsstrook. Op het traject Antwerpse Ring-Wommelgem zou het aantal rijstroken ongewijzigd blijven, namelijk drie rijstroken en een bus- of spitsstrook in elke richting.

lees meer


Wijziging rubriek 10,o) van bijlage II - handleiding Grondwateronttrekking en kunstmatige aanvulling van grondwater

De handleiding Grondwateronttrekking en kunstmatige aanvulling van grondwater staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" op deze website of direct downloaden.

Opgelet : M.e.r.-rubriek 10,o) van bijlage II is aangepast. Deze wijziging werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (VLAREM-trein 2013). De wijziging is van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de handleiding vindt u meer info terug over de interpretatie van de gewijzigde m.e.r.-rubriek


Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.