Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 18 april 2014 tot en met 19 mei 2014 over het plan-MER "Uitbreiding logistiek bedrijf H. Essers in Genk"

Het Agentschap Ondernemen wil een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opmaken om een kader te bieden voor de uitbreiding van de bestaande bedrijfssite van H. Essers aan de Transportlaan. De aanleiding voor die uitbreiding is de stijgende vraag van farmaceutische bedrijven naar magazijnruimte. Het doel van het plan is om aan die vraag tegemoet te komen door de huidige infrastructuur uit te breiden. De geplande uitbreiding bevindt zich in natuurgebied en wordt begrensd door de E314, de Wagemanskeel en de bestaande bedrijfssite.

lees meer


Publieke inspraak tot en met 30 mei 2014 over het INTERREG Noordwest-Europa Programma 2014-2020

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Noordwest-Europa Programma 2014-2020. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

Alle geïnteresseerde individuen en organisaties worden aangemoedigd om hun feedback te geven op het concept programma en bijhorende SMB. Er werd een online vragenlijst opgemaakt om de opmerkingen te verzamelen. De online vragenlijst kan tot 30 mei 2014 ingevuld worden.

Het ontwerpprogramma, de online vragenlijst en meer bijkomende info zijn te vinden via volgende link:  http://www.nweurope.eu/index.php?act=page&page_on=about&id=1611. Meer info vindt u ook op de website van het Agentschap Ondernemen: http://www.agentschapondernemen.be/nieuws/publieke-consultatie-interreg-noordwest-europa-2014-2020.

 


Publieke inspraak tot en met 1 juni 2014 over het INTERREG Noordzee Regio Programma 2014-2020

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Noordwest-Europa Programma 2014-2020. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

Alle geïnteresseerde individuen en organisaties worden aangemoedigd om hun feedback te geven op het concept programma en bijhorende SMB. Er werd een online vragenlijst opgemaakt om de opmerkingen te verzamelen. De online vragenlijst kan tot 9 mei 2014 ingevuld worden voor het Samenwerkingsprogramma en tot 1 juni 2014 voor de Strategische Milieubeoordeling.

Het ontwerpprogramma, de online vragenlijst en meer bijkomende info zijn te vinden via volgende link:  http://www.northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=186. Meer info vindt u ook op de website van het Agentschap Ondernemen: http://www.agentschapondernemen.be/nieuws/publieke-consultatie-interreg-noordzee-regio-2014-2020.

 


Publieke inspraak van 17 maart tot en met 16 april 2014 over het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen-programma

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen-programma. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

Alle geïnteresseerde individuen en organisaties worden aangemoedigd om hun feedback te geven op het concept programma en bijhorende SMB. De documenten liggen ter inzage bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de documenten ook downloaden.

Tot en met 16 april 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres, met vermelding van “Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen-programma”.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
e-mail : mer@vlaanderen.be


Publieke inspraak tot 12 mei 2014 over het Twee Zeeën-programma

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Twee Zeeën Grensoverschrijdende Samenwerkings-programma. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

Alle geïnteresseerde individuen en organisaties worden aangemoedigd een online vragenlijst in te vullen om hun feedback te geven op het concept Samenwerkingsprogramma en bijhorende SMB.

Er werd een online vragenlijst opgemaakt om de opmerkingen te verzamelen. De online vragenlijst kan tot 12 mei 2014 ingevuld worden. Het ontwerpprogramma, de online vragenlijst en meer bijkomende info zijn te vinden via volgende link: www.interreg4a-2mers.eu/2014-2020/2-seas-public-consultations/nl. Meer info vindt u ook op de website van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be/nieuws/publieke-consultatie-aangaande-interreg-2-zeeen-2014-%E2%80%93-2020).


Uitspraak Grondwettelijk Hof integratiespoor

Op 31 juli j.l. vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dat artikel gaf rechtszekerheid aan ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens het zogenaamde integratiespoor tot stand kwamen.

Lees meer