Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Openbaar onderzoek van 11 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 over de goedkeuring van het ongewijzigde plan-MER ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’

 De provincie Vlaams-Brabant organiseert een openbaar onderzoek in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest. Dit gebeurt op basis van artikel 10 §2 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Openbaar onderzoek van 20 april 2015 tot en met 18 juni 2015 over het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren’

Conform artikel 10 § 2 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de beslissing van 23 januari 2015 van de dienst Mer houdende de goedkeuring van het ongewijzigd plan-Mer van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren’, samen met het definitief plan-Mer en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ter beschikking van het publiek.

lees meer


Definitieve vaststelling PRUP 'Rondweg Baarle bis' te Baarle-Hertog

Op 27 november 2014 werd het PRUP Rondweg Baarle bis te Baarle Hertog door de provincieraad Antwerpen definitief vastgesteld.

Volgende documenten zijn raadpleegbaar :


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.