Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 20 november 2014 tot en met 19 december 2014 over het Plan-MER voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg

De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg. In dat PRUP zullen locaties aangeduid worden voor wonen, bedrijvigheid, grootschalige detailhandel en stedelijk groen- en recreatiegebied.

lees meer


Publieke inspraak van 14 november 2014 tot en met 13 december 2014 over het Plan-MER voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt

De provincie West-Vlaanderen start voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt’ een nieuwe plan-MER-procedure op. Die procedure begint met de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het PRUP en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat PRUP in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het PRUP omvat een viertal deelplannen, namelijk: (1) Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Tielt-Noord, inclusief de mogelijke locaties voor windturbines, (2) Herbestemming en uitbreiding van het bedrijventerrein Huffeseele, (3) Stadsrandbos/speelbos en (4) Landschapspark.

lees meer


Publieke inspraak van 30 oktober 2014 tot en met 28 november 2014 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – Provinciaal RUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze”.

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze’ ter beschikking van het publiek.

 lees meer


Publieke inspraak van 30 oktober 2014 tot en met 28 november 2014 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – Provinciaal RUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren’ ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 30 oktober 2014 tot en met 28 november 2014 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – Provinciaal RUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove’ ter beschikking van het publiek.

 lees meer


Publieke inspraak van 30 oktober 2014 tot en met 28 november 2014 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – Provinciaal RUP “Stedelijk project Ninovestraat Ronse

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stedelijk project Ninovestraat Ronse’ ter beschikking van het publiek.

 lees meer


Publieke inspraak van 29 oktober tot en met 28 november over het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Agristo in Harelbeke

De firma Agristo wil haar activiteiten in de Waterstraat in Harelbeke uitbreiden. Agristo is een agro-industrieel bedrijf waar aardappelen worden verwerkt tot voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten. Het voorgenomen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zou een uitbreiding van de bestaande bedrijfssite en –activiteiten mogelijk maken. Het voorgenomen plan betreft de omzetting van agrarisch gebied naar ‘zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf’, waarbij de oppervlakte van het bedrijfsterrein zou toenemen van 5 ha naar een vooropgestelde 10,9 ha. Het GRUP zal vastleggen in welke zone en onder welke voorwaarden een uitbreiding mogelijk is.

lees meer


Wijziging rubriek 10,o) van bijlage II - handleiding Grondwateronttrekking en kunstmatige aanvulling van grondwater

De handleiding Grondwateronttrekking en kunstmatige aanvulling van grondwater staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" op deze website of direct downloaden.

Opgelet : M.e.r.-rubriek 10,o) van bijlage II is aangepast. Deze wijziging werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (VLAREM-trein 2013). De wijziging is van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de handleiding vindt u meer info terug over de interpretatie van de gewijzigde m.e.r.-rubriek


Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.