Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home De Helix | www.lne.be | contact
  Algemeen aanbod  
     
  Aanbod per doelgroep  
     
  Praktisch  
     
  Open Kaart.  
     
U bent hier: www.lne.be Over onze organisatie Educatieve centra De Helix

De Helix

De Helix, een vormingscentrum voor natuur- en milieueducatie van de Vlaamse overheid, wil een stimulans zijn voor al wie begaan is met natuur en milieu. Het centrum wil je dichter bij de natuur brengen en je op een boeiende en creatieve manier aanzetten tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag.

Het centrum organiseert, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming m.b.t. milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen.

De Helix is een uitnodigende ankerplaats voor al wie ijvert voor een duurzame samenleving. 

In de kijker

open kaart. regio onder de loep.


open zondagen
 


Nieuwe toppers voor 2016 !

de helix binnenste buitenbijen dichtbij

de zaligheden van (on)kruidwandelonderzoek

Infoavond

ecologisch verwarmen met hout of pellets

 

 

 

Nocturne

 nacht vd geschiedenis 2016

 


Vormingen en cursussen

snoeicursus kleinfruit en fruitbomenvormingen op vraag 2016


Tijdelijke expo's

bodem expobuitenexpo: scharrelkids  

expo geluid nieuwe bestemming

Sfeerhoek 2015
Sfeerbeelden feestworkshop bijenkast schilderen - scholenwedstrijd insectenhotels - filmpje TV-Oost 

bijenfeest

 

 

 

Sfeerbeelden

zomeratelier: ’voor smulbekken’

zomeratelier: ’waterkriebels’

Sfeerbeelden

fruit op zondag

 

departement leefmilieu, natuur en energie