Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MOS | contact | milieueducatie.lne.be
  MOS-scholen  
     
  MOS-team  
     
  MOS-aanbod  
     
  Contact en FAQ  
     
  MOS-extra  
     
U bent hier: www.lne.be Doelgroepen Onderwijs Milieuzorg Op School Documenten Win een trip met de Zeeleeuw

Win een trip met de Zeeleeuw

Win een trip met de Zeeleeuw en verken de Noordzee of bezoek een installatie van groenestroomproducent Electrawinds.

de zeeleeuwGeef je les aan de derde graad ASO? Laat dan je leerlingen in het kader van de onderzoekscompetenties een opdracht die verband houdt met milieu uitvoeren. Bezorg ons de rapportering en voeg een drukklaar artikel (max. 2A4) toe waarin je de resultaten van je onderzoek beschrijft. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen. De klas van wie de tekst gepubliceerd wordt in MOSterd – het tijdschrift van MOS – krijgt een uitnodiging voor de Zeeleeuw of Electrawinds in de bus.

Milieu is momenteel een sector die steeds aan belang wint en biedt dus veel mogelijkheden om onderzoek te doen. Het is evident dat onderzoeksvragen binnen de pool wiskunde of wetenschappen vrij makkelijk te bedenken zijn. Een uitdaging bestaat erin om ook voor de andere polen vragen die verband houden met milieu te bedenken.
 

 

 

Wat moet je doen om de prijzen in de wacht te slepen?logo electrawinds

Je stuurt de rapportering van het onderzoek en een vulgariserende tekst over je onderzoek in naar MOS. Het is de bedoeling dat deze tekst gepubliceerd wordt in MOSterd. Je tekst moet dus drukklaar zijn. Een jury beoordeelt vervolgens de inzendingen en stuurt de gelukkige winnaars een uitnodiging.

Praktisch:

 • beslis met leerlingen en leerkrachten welk onderzoek het meeste kans maakt om geselecteerd te worden voor MOSterd (er kan slechts één inzending per pool / per school worden ingezonden). De jury bekijkt de inzending naar inhoud, vorm en taal. Betrek dus ook de leerkrachten taal in dit verhaal.
 • Laat jouw MOS-begeleider,voor 24 december 2011 weten of je kandidaat bent. De rapportering en de tekst verwachten we ten laatste op 2 april 2012.
  De winnaars worden in mei/juni uitgenodigd en we publiceren de winnende tekst in de eerste MOSterd van schooljaar 2012-2013.

Tot slot nog enkele suggesties voor onderzoeksonderwerpen (deze lijst is enkel indicatief):

 • het gebruik van metaforen/eufemismen in de taal om de gevaren van het autoverkeer, onderhoudsproducten, etc., te verdoezelen,(taal)
 • Greenwashing in reclame en pers (humane/taal)
 • de wieken van windgeneratoren lijken met een constante snelheid te draaien, ongeacht de windsterkte... is dit zo? Hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er bij stormwind? (wetenschappen)
 • bieden mestverwerkingsinstallaties toekomstmogelijkheden voor groene energie? Welke mogelijkheden? Hoeveel capaciteit? Een oplossing voor de mestoverschotten? (Economie)
 • zonne-installaties, zijn die ook geschikt voor België? Een groot nadeel is dat ze enkel energie leveren tijdens periodes dat de zon schijnt. Men zoekt naar oplossingen om onafhankelijk  te worden van het daglicht. Welke? Hoe? (economie/wetenschappen)
 • hybride auto's en ook de Brusselse metrostellen slaan hun remenergie opnieuw op... hoe gebeurt dat? Hoeveel energie wordt zo opnieuw benut? (Wetenschappen/wiskunde)
 • onderzoek naar het begin van milieuzorg, watervoorziening in het oude Rome, aquaducten, afvalverwerking in onze middeleeuwse steden,… (oude talen)
 • - ...


Veel succes!

Neem in ieder geval contact op met de MOS-trekker van jouw school. Hij/zij kan je zeker helpen bij het verfijnen van je keuze. Zo kan de onderzoeksopdracht aansluiten bij het MOS-werking van jouw school.
 

Info over onderzoekscompetenties.


Binnen de decretale onderzoekscompetenties kunnen de leerlingen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken. De resultaten en de conclusies van dit onderzoek rapporteren en confronteren ze met andere standpunten. Binnen de verschillende polen (wiskunde, moderne talen, economie, wetenschappen, humane, Grieks-Latijn, sport)kunnen leerlingen zelf een onderzoeksvraag naar voor brengen. (www.ond.vlaanderen.be)

Het begrip onderzoekscompetentie staat voor een samenspel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes, nodig om een concreet thema (liefst) in teamverband op een adequate manier te onderzoeken, te analyseren, te interpreteren en erover te rapporteren. Het doel is zelfstandig wetenschappelijk onderzoek door de leerlingen te bevorderen en hen te stimuleren om op een logische manier gegevens te verzamelen en te verwerken.

 

 

 

 

 

 

groene vlag

picto dikketruiendag

mosterd-archief

milieukoopwijzer

afb150px

picto de lijn mospas