Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MOS | contact | milieueducatie.lne.be
  MOS-scholen  
     
  MOS-team  
     
  MOS-aanbod  
     
  Contact en FAQ  
     
  MOS-extra  
     
U bent hier: www.lne.be Doelgroepen Onderwijs MOS

MOS

MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. Wij geloven dat we samen kunnen leren om duurzame keuzes te maken voor de planeet.

mos_campagnebeeld_01

Duurzame scholen zijn straffe scholen. Zie je jouw school al op de kaart staan?

Word MOS-school in het nieuwe concept.

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Scholen die hierop inzetten, kunnen zich voortaan profileren als MOS-school. Al meer dan 200 scholen gingen in op onze uitnodiging en zetten zich op de groene kaart.
Wil jouw school ook het engagement aangaan? Registreer je hier.

 

 (Kaart niet te zien? Schakel over naar een andere browser: Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer 11)

 

MOS vernieuwt

Het MOS-programma blijkt zeer succesvol, bijna 80% van al de basis- en secundaire scholen namen milieuzorg op in hun schoolcultuur. Maar andere tijden vragen om een andere aanpak. De wereld staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Daarom kiest MOS voor een nieuwe invalshoek. Samen jongeren overtuigen om te kiezen voor duurzaam denken en doen: dat is de nieuwe missie van MOS. Het MOS-programma biedt scholen voortaan nog meer mogelijkheden om het eigen engagement uit te diepen, samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.

De nieuwe aanpak wordt binnenkort voorgesteld.

MOS wil de vaardigheden van schoolteams aanscherpen rond
vier uitgangspunten:

  1. MOS werkt met en voor leerlingen.
  2. MOS is teamwork.
  3. MOS leeft ook buiten de schoolpoort en werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld …
  4. MOS is een plus voor het schoolleven. Alle projecten hebben een concreet resultaat voor ogen. De beleving van MOS is even belangrijk als het leerproces dat erin vervat ligt.


MOS-scholen worden actief ondersteund

  • Een persoonlijke MOS-begeleider inspireert en adviseert het hele schoolteam en het netwerk errond. Elke MOS-school kan gedurende 2 jaar 2 tot 8 werksessies organiseren op school, bijvoorbeeld tijdens een pedagogische studiedag.
  • MOS-scholen kunnen vanaf september 2014 gebruik maken van communicatietools om hun duurzame engagement zichtbaar en herkenbaar uit te dragen.
  • Netwerk- en vormingsmomenten met andere MOS-scholen, ngo's …
  • Een nieuwe website maakt scholen vanaf het najaar 2014 wegwijs in het ruime aanbod rond milieuzorg en duurzame ontwikkeling.
  • MOS-scholen maken deel uit van een groeiende maatschappelijke beweging.
  • Extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.


Doe mee

Wil jouw school ook meedoen met het nieuwe MOS? Registreer je hier.
Elke school die zich engageert, kan zich voortaan profileren als MOS-school.
 

En de MOS-logo's?

Basisscholen die al gestart zijn met het meerjarige traject om de drie MOS-logo's te verwerven, kunnen desgewenst het MOS-drieluik vervolledigen. Meer info >>>

Voor secundaire scholen is er geen uitdoofscenario voor de logo's voorzien.

Contacteer je MOS-begeleider voor meer informatie.

 

 


Geïnteresseerd in een MOS-nieuwsbrief?

e-mailJe kan je inschrijven op één of meer gratis nieuwsbrieven van MOS.

Telkens als er een boeiende tentoonstelling is of een interessante vorming, een belangrijke publicatie of leermiddel krijg je een berichtje.
Het is niet de bedoeling jouw mailbox vol te proppen. We sturen alleen een bericht wanneer er iets te melden valt binnen het domein dat jij hebt aangestipt.

Schrijf je hier in >>>


MOS-boom

mos-boomMet de MOS-boom laat je iedereen zien hoe milieuzorg op je school groeit en bloeit.

We kunnen er 30 per regio verdelen. Je kan ze aanvragen bij de MOS-begeleiders.
  
Je komt meer te weten in de handleiding.

 


MOS valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het Departement LNE coördineert de MOS-werking in samenwerking met de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 logo_provincies


 

 

 

 

groene vlag

picto dikketruiendag

mosterd-archief

milieukoopwijzer

impactanalyse en verbetervoorstellen mos twol

afb150px

picto de lijn mospas