Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home | Home Ecocampus | Contact | Links
U bent hier: www.lne.be Doelgroepen Onderwijs Ecocampus Initiatieven Netwerken Lerende netwerken lerarenopleiding Thematisch lerend netwerk 'Integratie van duurzame ontwikkeling in de Lerarenopleiding'

Thematisch lerend netwerk 'Integratie van duurzame ontwikkeling in de Lerarenopleiding'

 
 


Wat?

Netwerk voor en door docenten uit de lerarenopleiding en geïnteresseerden uit het werkveld.

Doel

Bedoeling van het lerend netwerk is de uitwisseling en opbouw van kennis omtrent integratie van educatie voor duurzame ontwikkeling in de curricula van lerarenopleidingen. Dit gebeurt onder meer door het uitwisselen van didactisch materiaal en didactische methodes.

Doe mee  

Graag een seintje indien u op de hoogte wil gehouden worden van dit lerende netwerk (simone.heinen@lne.vlaanderen.be).

 

Samenkomsten

Bijeenkomst 12: LN Lerarenopleiding, 6 september 2013
Thema ‘Casus Grondstoffen’

Dirk Barrez

OVAM

CATAPA

Nagesprek door Lerend Netwerk Lerarenopleiding

 

 

Verslagen

 • Verslagen LN Lerarenopleiding tijdens de studiedag systeemdenken van 25 april 2013

Korte inhoud workshop systeemdenken binnen de lerarenopleiding
Presentatie systeemdenken binnen de lerarenopleiding.pdf (2,1MB)
Presentatie systeemdenken in het curriculum van de lerarenopleiding lager onderwijs.pdf
Verslag workshop systeemdenken binnen de lerarenopleiding.pdf


Presentaties

De presentaties en achtergrondinformatie van de10de samenkomst LN Lerarenopleiding:

De presentaties en achtergrondinformatie van de 9de samenkomst LN Lerarenopleiding:

De presentaties en achtergrondinformatie van de 8ste samenkomst LN Lerarenopleiding:

De presentaties van de 6de samenkomst LN Lerarenopleiding:

De presentaties en meer achtergrondinformatie van de 5de samenkomst LN Lerarenopleiding (WinZip File, 54,7MB):

 • (H)eerlijk duurt het langst (presentatie en handleiding)
 • EDO-de vlag en de lading (presentatie)
 • Sojaconnectie (presentatie en flyer)
 • Project Economie KHLim (presentatie)
 • Verhalend ontwerpen (presentatie)
 • Let your blue jeans talk green (presentatie)
 • Milleniumdoelstellingen in vakoverschrijdend werken - XIOS Hogeschool door Michel Janssens (presentatie)

In dit gecomprimeerde bestand vindt u de volgende presentaties (WinZip File, 7,4MB):

 • Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - Veerle De Smet
 • De Gloob Fanfare - Djapo door Elie Lefèvre en Sara De Piere
 • Het Reuzenhuis - Agenda 21 op School door Wim De Baets
 • Agenda 21 op School - Green door Kris Van Ingelghem
 • EDO in de lerarenopleiding - praktijkvoorbeeld Xios hogeschool door Elly Quanten (tijdens EDO Symposium)

 

 

 Hier vind je gebruiksklaar didactisch materiaal om in de lessen aan de slag te gaan met 'duurzame ontwikkeling'.

 • Op de website van Kleur Bekennen kan je in een online databank didactisch materiaal vinden over een breed scala van thema's (van analfabetisme, over gezonheid en eerlijke handel tot milieuthema's). Weet je trouwens dat deze organisatie jouw duurzaam project financieel kan ondersteunen?

 • Djapo vzw is een Niet Gouvernementele Organisatie die mondiale vorming brengt voor kleuter- en basisonderwijs. Djapo biedt onder meer het lespakket 'de Gloob - Fanfare' aan, een crossmediaal project dat het thema 'duurzame ontwikkeling' tot in de school brengt (voor meer info, zie ook de presentatie (PDF, 1,42MB) gegeven tijdens de samenkomst van het lerend netwerk).

 • Op de website van Leefmilieu Brussel vind je didactische leermiddelen en een overzicht van begeleide projecten en thematische opleidingen voor leerkrachten.

 • Het project agenda 21 op school van GREEN vzw vertaalt het concept 'duurzame ontwikkeling' naar het onderwijs.

 • De website www.mondiaal.be is een hulpmiddel voor vormers en begeleiders die aan de slag willen met het thema 'globalisering'. Je kan er onder meer per subthema een didactische fiche vinden die vertelt hoe er in groep met de reportage kan worden gewerkt.

 • In Nederland draagt Duurzame PABO vanuit kennisdeling en -ontwikkeling bij tot de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs en de organisatie van de Nederlandse PABO's, en van daaruit in het Nederlandse basisonderwijs.

 • Plan België biedt lespakketten aan over de Kinderrechten in het Zuiden, voor de drie graden van het lager onderwijs. Het gaat telkens om leerlingenboekjes en een begeleidende lesmap voor de leerkracht. Je kan de lespakketten online downloaden of aanvragen via www.planbelgie.be/leerkrachten

 • Wervel vzw (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) en het PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie) werkten samen aan het project de SOJA-connectie, een digitaal leerplatform dat heel wat materiaal biedt voor jongeren en leerkrachten van de derde graad van het secundair onderwijs.

 • www.biometklasse.be verzamelt een divers aanbod van lesmaterialen rond duurzame voeding voor lager en secundair onderwijs.

 • Een werkgroep uit het EDO-overlegplatform dacht na over wat EDO kan betekenen en wat niet. Het denkwerk mondde uit in een visievormend reflectiedocument over dit dynamische concept dat (nog) volop in evolutie is. De tekst wil leerkrachten, vormingswerkers, docenten, jeugdwerkers, enz. een praktisch inzicht geven in de belangrijkste uitgangspunten van EDO. Deze uitgangspunten werden verder uitgewerkt aan de hand van een aantal ‘reflectievragen’ die de principes concretiseren. Het document bevat tal van praktijkvoorbeelden. De vlag en de lading


Interessante bronnen

 • Op de website van Environment and school initiatives (ENSI), een internationaal netwerk omtrent EDO, vind je interessante projecten en publicaties. In dit gecomprimeerde bestand (WinZip File, 5,5MB) vind je alvast: Sustainable development is learning to look ahead - Ton Remmers. (kerncurriculum voor EDO voor 4 tot 16-jarigen); Engaging youth in sustainable development - Michela Mayer & Johannes Tschapka (Eds.) (EDO in de laatste graad van het lager onderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs, met praktijkvoorbeelden); Kwaliteitsindicatoren voor EDO scholen - Soren Breiting, Michela Mayer & Finn Mogensen (lijst van indicatoren die gebruikt kunnen worden om discussies te stimuleren en om zelf een aangepaste lijst van indicatoren aan te leggen).

 • In het kader van het Decennium Educatie voor Duurzame Ontwikkeling publiceerde de Verenigde Naties een document met richtlijnen en aanbevelingen om duurzame ontwikkeling te integreren in de lerarenopleiding. Je vindt hier de Guidelines and recommendations (PDF, 1MB) .

 • De EDO Toolkit (PDF, 846kB) is een gebruiksvriendelijke handleiding die leerkrachten en docenten op weg helpt om duurzame ontwikkeling te integreren in de curricula.

 • Studio Globo is een NGO, gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren in basis-, secundair en hoger onderwijs.

 • De gezondheidsmatrix als voorbeeld van een matrix die kan gehanteerd worden voor de evaluatie en bijsturing van het gezondheidsbeleid op school (voorbeeld voor uit te werken matrix rond evaluatie van EDO- praktijkvoorbeelden) via de website van gezondeschool.

Ken je nog een interessante bron, of wil je didactisch materiaal op deze site publiceren en uitwisselen met andere docenten? Mail links en documenten naar simone.heinen@lne.vlaanderen.be

 

 inspiratiebanner.gif
nieuwsflits