Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home LNE | Home Dikketruiendag
  Over Dikketruiendag  
     
  Aan de slag  
     
  Meer informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Campagnes Dikketruiendag Over Dikketruiendag

Over Dikketruiendag

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikketruiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad.

Deze campagne past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2013-2020.

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

De definitief goedgekeurde teksten:

 

Extra info:


 

bol-campagnemateriaal-2015

bol-inschrijven-2015

bol-thema

bol-mos

ecocampus