Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home LNE | Home Dikketruiendag
  Over Dikketruiendag  
     
  Aan de slag  
     
  Meer informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Campagnes Dikketruiendag Over Dikketruiendag

Over Dikketruiendag

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikketruiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad.

Deze campagne past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2006-2012 waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tot gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken.
 

spacer

campagnemateriaal

inschrijven en affiches bestellen

verhalend ontwerp

bol milieuzorg op school

bol ecocampus